ONLINE KALKULACEObjednávané služby

1. BRITSKÁ LIMITED (ZALOŽENÍ, SÍDLO 1 ROK, SPRÁVA)

2. BRITSKÁ LIMITED, BOD 1. VČETNĚ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE A VÝPISU Z OR

3. BRITSKÁ LIMITED VČ. ÚŘEDNÍ DOKUMENTACE NAPŘ. JAKO DRŽITEL S.R.O., K ZALOŽENÍ ÚČTU APOD. (VČETNĚ BOD 2)

4. BRITSKÁ LIMITED (VČETNĚ BOD 2) S ČESKOU POBOČKOU (ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU, odštěpným závodem)

5. BRITSKÁ LIMITED (VČETNĚ BOD 2) + KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

Nadace (Foundation)
Pokud chcete objednat britskou nadaci, zvolte jakýkoliv z uvedených programů dle potřeby služeb. V kalkulaci v kroku "Ostatní volitelné služby" přidejte příslušný příplatek a v online objednávce zvolte příslušnou koncovku (foundation). Nadace není určena k podnikání!