ONLINE KALKULÁCIAObjednávka služieb

1. BRITSKÁ LIMITED (ZALOŽENIE, SÍDLO 1 ROK, SPRÁVA)

2. BRITSKÁ LIMITED BOD 1. VRÁTANE KOMPLETNEJ DOKUMENTÁCIE A VÝPISU Z OR

3. BRITSKÁ LIMITED AKO VLASTNÍK SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI (VRÁTANE BODU 2)

4. BRITSKÁ LIMITED S ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU (VRÁTANE BODU 2)