ONLINE KALKULÁCIAObjednávka služieb

1. | 175€ | BRITSKÁ LTD (založenie, sídlo / rok, správa / rok, BEZ DOKUMENTÁCIE)

2. | 410€ | BRITSKÁ LTD ako v bode 1. + kompletná dokumentácia, výpis z OR, registrácia na DÚ v UK, BEZ APOSTIL

3. | 540€ | BRITSKÁ LTD ako v bode 2. PLUS APOSTILA, Prihlásenie DÚ v UK. Použitie: kúpa SRO, otvorenie účtu, kúpa nehnuteľnosti atď.

4. | 1.020€ | BRITSKÁ LTD (ako v bode 3.) + organizačná zložka

Poskytované služby
Program 1 zahŕňa elektronické založenie spoločnosti bez akejkoľvek nevyhnutnej dokumentácie mimo UK.

Programy 2 - 5 zahŕňajú všetky služby pre LTD v Anglicku počas celého prvého roka: založenie, registrované sídlo, administratíva, poradenstvo, zasielanie pošty.

Programy 2 - 5: Okrem oficiálneho výpisu z OR dostanete kompletnú tlačenú zložku - zväzok obsahujúci uznesenia valného zhromaždenia, príslušné formuláre, pridelenie akcií, štatutárne rozhodnutia, zakladateľskú listinu a zakladateľskú zmluvu - zviazaný dokument (v prípade objednania prekladu aj v slovenčine), originálne akciové certifikáty a štatutárne registre