ZALETY

Zalety Limited (UK) w porównaniu z polską sp. z o.o.:

Osoby zagraniczne mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy mający miejsce stałego pobytu lub siedzibę w Polsce. (Art. 6 osad 2 Ustawy o działalności gospodarczej).

Porównanie Sp. z o.o. Limited
Podstawy prawne Prawo działalności gospodarczej 
Kodeks spółek handlowych
Company Act 1985
Akt założenia, zmiany, przelew udziałów notariusz prywatny zapis
Powstanie spółki 2-3 miesięcy do 48 godzin
Zmiany v Krajowym Rejestrze Sądowym minimalnie tygodnie tego samego dnia
Koszt założycielski min. 7.500 PLN 
+ kapitał zakładowy
175 Eur
Spółka właścicielem własnych udziałów/akcji NIE TAK
Minimalny kapitał zakładowy 50.000 PLN 1 GBP
Minimalny wkład 50.000 PLN NIE MA
Minimalna wartość udziału wspólnika 500 PLN 1 GBP
Zarząd osoby prawnej NIE MA TAK
Zapis wspólników do Krajowego Rejestru Sądowego TAK NIE MA
Jedyny wspólnik TAK TAK
Poręczycielstwo wspólników własnym majątkiem NIE MA NIE MA
Przedmiot działalności zgodnie ze statutem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym wg PKD „jakakolwiek legalna czynnośći“
Znajomość formy prawnej spółki na świecie NIE MA TAK
Poważanie formy prawnej spółki na świecie minimalne TAK
Numer KRS, REGON, NIP w Polsce
Numer VAT w Polsce
TAK 
TAK
TAK oddział
TAK
Numer KRS, REGON, NIP za granicą
Numer VAT za granicą
TAK oddział
TAK
TAK
TAK
Obowiązek podatkowy Polska Wielka Brytania
oddział w Polsce
Stawka podatkowa 19% 19%
Prawo pracy / 
Współdecydowanie pracowników
TAK NIE MA
Podatek z dywidend 19% 19%
Likwidacja bezproblemowej spółki miesiące 4 miesiące

Korzyści konkurencyjne wynikające z działalności gospodarczej w innym kraju UE:

Narodowe uregulowania prawne podatku VAT funkcjonują wewnątrz UE zgodnie z 6 Dyrektywą UE. Na tej podstawie przedsiębiorstwa zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT w innym kraju członkowskim UE nie naliczają krajowego podatku VAT przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z innego kraju członkowskiego.

Jeżeli spółka Limited otrzyma fakturę od polskiego przedsiębiorstwa , ma obowiązek naliczyć podatek VAT należny od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Zachowuje jednak prawo do odliczenia tego podatku w tej samej wysokości, o ile nabyte towary i usługi użyje do swej działalności gospodarczej.

Podobnie gdy Limited wystawi fakturę jakiemuś polskiemu przedsiębiorstwu, ma ono obowiązek naliczenia podatku VAT, z prawem do odliczenia tego podatku w tej samej wysokości. (Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r).

Wzajemne wystawianie faktur jest w związku z tym neutralne z punktu widzenia podatku VAT, a przedsiębiorstwa nie są w ten sposób obciążane odprowadzaniem VAT, które jest tylko sprawą księgową. Udogodnienie to jest szczególnie istotne w przypadku gdy faktury za nabyte towary lub usługi nie są jeszcze zapłacone.

Korzyści konkurencyjne w Brytanii

Większość firm w Wielkiej Brytanii księguje VAT kwartalnie. O ile obrót jest niższy niż £1.600.000 (od kwietnia 2006), daje to możliwość wykorzystania rocznego schematu rozliczania podatku VAT (Annual Accounting Scheme) i posyłania rozliczenia VAT raz w roku!

Streszczenie:

 • Założenie jest tańsze i szybsze, gdyż Limited może rozpocząć działalność poprzez otrzymanie aktu erekcyjnego od urzędnika Krajowego Rejestru Sądowego, tzn. do 24 godzin
 • spółka może zakupić własne akcje, pod warunkiem, że decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki będzie to zawarte w umowie spółki. Akcja musi być w pełni spłacona, a następnie po zakupie zlikwidowana. Ponowne wydanie akcji jest dozwolone. Spółka może w ten sposób operatywnie obniżać swój kapitał podstawowy
 • o wiele łatwiejsze i prostsze jest założenie oddziału niż sp.z o.o., akt założycielski nie musi być sporządzony przez notariusza
 • nazwę firmy można wybrać nieomal dowolnie, zawsze jednak musi zawierać słowa „Limited“ lub „Ltd.“
 • wspólników nie trzeba wpisywać do Krajowego Rejestru Sądowego (można ich jednak stwierdzić, jeśli wykorzystacie możliwość nominee shareholder )
 • odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tylko do majątku spółki, podczas likwidacji majątek prywatny jest nietykalny (§52 -58 Umowy Maastrichtskiej UE)
 • pełnomocnikiem może być osoba prawna (np. polska sp.z o.o.)
 • przedmiot działalności definiowany jest jako „wszystkie rodzaje legalnego handlu“, co pozwala na swobodę działalności
 • Limited może fakturować oddziałowi specyficzne koszta, które są połączone z jego istnieniem (kierowanie, wsparcie kierowania i ogólne koszty administracyjne). Można je odliczyć od zysku oddziału
 • Limited ma wg funkcjonującego prawa adres brytyjski (jest on częścią naszej oferty). W tym wypadku można mieć pewność, że nie chodzi o firmę skrzynkową
 • wypłacone dywidendy są opodatkowane tylko raz stawką 19% równocześniez podatkiem z zysku (są wypłacane z zysku brutto)
 • na brytyjskim prawie handlowym wzoruje się wiele państw. Firma, która zarejestruje się w Wielkiej Brytanii i jest tym samym oficjalnie uznana, stwarza u klientów, partnerów handlowych i urzędów wrażenie profesjonalności i powagi. Oprócz tego daje to spółce nimb wielkiego świata, co zwłaszcza w handlu międzynarodowym jest niebagatelną zaletą
 • spółkę można zlikwidować równie łatwo i tanio, jak ją założyć

Braki Limited:

 • jeśli otworzy na terenie polskich oddział, będzie traktowana jako polski podmiot założony wg prawa brytyjskiego. Dlatego ma taką samą pozycję jak polska spółka z o.o. Jedynym słabym punktem może być staranie się o kredyt przy rozpoczęciu pracy, ponieważ w odróżnieniu od sp. z o.o. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do 1 funta brytyjskiego. Brak ten jest jednak mało istotny, ponieważ banki i tak zabezpieczają kredyty majątkiem spółki. Spółka więc tak wg prawa brytyjskiego, jak i polskiego ręczy całym swoim majątkiem.