APLIKACJA

Aplikacja spółki Limited


PRZEDSIĘ-BIORCZOŚĆ

Limited prowadzi czynność, z powodu której została założona sama lub za pośrednictwemoddziału.


POSIADANIE MAJĄTKU

Limited posiada majątek i użycza go, przy czym majątek jest w ręku spółki, które nie ponosi żadnego ryzyka.


HOLDING

Limited jest udziałowcem w polskiej spółke. Zmiany struktury własnościowej w polskiej spółke można załatwić do 48 godzin przelewem Limited na nowego właściciela.

KOMBINACJE
Jeśli macierzysta brytyjska spółka nie rozwija żadnej czynności i opodatkowanie przebiega za pośrednictwem polskiego oddziału (patrz dalej), brytyjska spółka nie ma żadnych zobowiązańwobec urzędów brytyjskich, z wyjątkiem przedstawiania raz w roku sprawozdania rocznego (tzw. Annual Report). Chodzi o meldunek do urzędu rejestracyjnego na wypadek aktualizacji danych w brytyjskim Krajowym Rejestrze Sądowym, który dla Państwa załatwimy z łatwością.

Działalność spółek zagranicznych na terenie Polski

Działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni

(Prawo działalności gospodarczej, Art. 35).

Wspólnie z Centrum dla klienta Tychy możemy Państwu pomóc w następujących sprawach:

I. Rejestracja oddziału w KRS

Opis usługi: Wypełnienie i złożenie w imieniu klienta dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KSR-W10, KSR-WJ). Do powyższych czynności wymagane jest pełnomocnictwo.

II. Rejestracja REGON, VAT, CIT i ZUS

Opis usługi:
  • Wypełnienie i złożenie do Głównego Urzędu Statystycznego dokumentów RG-1 celem uzyskania numeru REGON,
  • Wypełnienie i złożenie do Urzędu Skarbowego:

a) oświadczenia o obowiązku podatkowym podmiotu (rejestracja do CIT)

b) dokumentów związanych z obowiązkami płatnika podatków (oświadczenie płatnika)

c) druków rejestracji do podatku VAT (NIP-2, VAT-R, VAT-R UE).

d) Wypełnienie i złożenie do ZUS druku rejestracji ZPA.

Do powyższych czynności wymagane jest pełnomocnictwo.

III. Usługa siedziby firmy dla podmiotu zagranicznego (umowa na posiadanie adresu w Polsce)

Pozwala to na uniknięcie posiadania wynajmowanych pomieszczeń celem odbierania korespondencji urzędowej oraz rejestracji firmy.