Rychlé odkazy

Daňové plánování


Objednání společnosti

Pro objednání společnosti budete potřebovat následující informace:

  • Jméno společnosti
  • Informace o manžerech (případně skrytých manažerech)
  • Informace o vlastnících (případně skrytých vlastnících). Jedná se o bezpodílové spoluvlastnictví.

Srovnání cena / poskytnuté plnění

Založení společnosti sestává nejen ze samotného aktu založení, ale i z dalších dílčích úkonů, které je nutné do celkové ceny založení společnosti promítnout. Jedná se zejména o:

  • dodání do Evropy
  • pořízení dokumentace z OR, ověření Apostilami.