Rychlé odkazy

Daňové plánování


POUŽITÍ

Společné podnikání

Základem je efektivní a korektní nastavení podnikatelské struktury mezi LTD a LLC.

Proč Spojené státy?

Ty poskytující celou paletu typů společností v různých amerických státech, které si vzájemně konkurují a tím generují to nejlepší, co lze na světovém trhu získat.

Proč nepoužívat firmy v daňových rájích?

Na první pohled je evidentní, že nepodléhají žádným smlouvám o zamezení dvojího zdanění či podobným mezinárodním ujednáním. Při spolupráci s českými subjekty budou jejich faktury podléhat srážkové nebo zajišťovací dani. 

Spolupráce UK s US.

Delegováním úloh z britské na americkou společnost tak zároveň dochází k přenosu plnění a zdanitelného protiplnění, co snižuje daňový základ zprostředkovaně.
 

Detailní pravidla koexistence americké a britské společnosti, limity, rizika a zákonné možnosti poskytujeme v rámci speciálního semináře pouze našim klientům. Další návazné informace rovněž řeší řeší naše stránky věnující se britským společnostem Limited.

 
Zdanění

Společnosti, které nepodnikají v USA ani s US společnostmi, nejsou vlastněny americkými daňovými rezidenty, nevedou účetnictví a nemusí tak ani podávat daňové přiznání a platit daně.