Rychlé odkazy

Daňové plánovánícalendar

RŮZNÉ

Časový rozvrh

Pro provedení objednaných služeb se předpokládají následující lhůty od potvrzení objednávky:

  • založení US Limited, do cca. 7-9 pracovních dnů,
  • výpis z obchodního rejstříku včetně certifikace pro zahraničí 7 pracovních dní (expres) nebo 25 prac. dní (standard),
  • Apostila asi do 5-8 týdnů,
  • úřední překlad do následujících 2-4 pracovních dnů,
  • dodání do ČR cca. 3 pracovní dny,

Obvyklá doba vyřízení kompletní zakázky je asi 10 týdnů (expres). Nová společnost je však po 7 dnech funkční, tj. může zahájit svoji činnost, vstupovat do britských společností apod..

Daňové aspekty

US Limited

Společnosti, které nepodnikají v USA ani s US společnostmi, nevlastní je američtí rezidenti, nevedou účetnictví a nemusí tak ani podávat daňové přiznání a platit daně.

Při fakturaci britské společnosti tak vzniká několik možností přesunu britského daňového základu a redukce celkového daňového zatížení britské společnosti a to včetně jejích zahraničních organizačních složek (odštěpných závodů, poboček).