Rýchle linky

Daňové plánovanie


POUŽITIE

Transfer zisku

Základnou podmienkou exportu zisku (niekedy tiež nazývaná „daňové plánovanie, resp. daňová optimalizácia“) do destinácie s výhodnejším daňovým režimom je efektívne a korektné nastavenie podnikateľskej štruktúry.

Bezkonkurenčne najvýhodnejšou destináciou pre import zisku sú Spojené štáty poskytujúce celú paletu typov spoločností v rôzných amerických štátoch, ktoré si vzájomne konkurujú a tým generujú to najlepšie, čo je možné  na svetovom trhu získať.

Pri použití spoločnosti so sídlom v daňových rajoch alebo v štátoch, kde nepodliehajú štandardnému zdaneniu je nutné si uvedomiť, že tieto spoločnosti nepodliehajú žiadnym zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia či podobným medzinárodným dohovorom. Čo znamená, že v dôsledku toho, pokiaľ takéto spoločnosti budú vykonávať činnosti priamo na Slovensku pre slovenské subjekty, budú ich faktúry podliehať zrážkovej tzv. zabezpečovacej dani.

Aby tomu tak nebolo, je prípustné len nepriame použitie US Limited, keď americká spoločnosť pracuje pre britskú, ktorá je riadnym  britským daňovým rezidentom. Delegovaním úloh z britskej na americkú spoločnosť tak zároveň dochádza k prenosu plnenia a zdaniteľného protiplnenia, čo znižuje daňový základ sprostredkovane. Detailne pravidlá koexistencie americkej a britskej spoločnosti, limity, riziká a zákonné možnosti poskytujeme v rámci špeciálneho seminára iba našim klientom. Ďalšie náväzné informácie taktiež riešia naše stránky venujúce sa britským spoločnostiam Limited.

 
Nulové zdanenie

Spoločnosti, ktoré nepodnikajú v USA ani s US spoločnosťami, nie sú vlastnené americkými daňovými rezidentami, nevedú účtovníctvo a nemusia tak ani podávať daňové priznanie a platiť dane.