Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


POUŽITIE

Použitie spoločnosti Limited

PODNIKANIE

Limited vykonáva činnosť, kvôli ktorej bola založená

- sama,

- prostredníctvom organizačnej zložky.

DRŽENÍ MAJETKU

Limited vlastní majetok a poskytuje ho ďalej, čím je majetok v rukách spoločnosti nepodstupujúcej žiadne riziká.

HOLDING

Limited je podielnikom v slovenskej spoločnosti. Zmeny vlastníckej štruktúry slovenskej spoločnosti možno vyriešiť do pár hodín prevodom Limited na nového vlastníka.

KOMBINÁCIA

Medzinárodné zmluvy uzavreté Slovenskom

  • ručenie spoločníkov a riaditeľov sa riadi právom krajiny pôvodu spoločnosti Limited; ani jeden z nich neručí za dlhy spoločnosti,
  • zahraničné spoločnosti majú na Slovensku rovnaké práva a povinnosti ako slovenské spoločnosti
  • pri podnikaní ako organizačná zložka britskej Limited sa uplatňuje zásada rovnosti podmienok, t. j. ako SRO

 

Súvisiace informácie:
Časový rozvrh založenia LTD