Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


SEMINÁRE

Informačný seminár

seminar

Založenie akciovky v európskom „zahraničí“ je vítanou príležitosťou. Čoraz viac podnikateľov sa rozhoduje pre založenie britskej Limited.

Preto poskytujeme konzultácie budúcim a súčasným majiteľom (našim klientom) britskej spoločnosti Limited o problematike prevádzkovania zahraničnej spoločnosti na Slovensku.

Tu sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby vaše nové podnikanie fungovalo podľa vašich predstáv. Telefonická konzultácia pre neklientov trvá približne 60 minút, poplatok je 100 eur. Táto suma je započítateľná do poplatku za novú objednávku firmy (Program 3-4) do 30 dní od dátumu konzultácie. Konzultácie pre klientov sú  bezplatné.

Záujemci sa môžu prihlásiť na čísle 0911 52 53 52 u pani Petrovej alebo mailom info.sk@form-online.net


Špeciálny seminár k účtovným operáciam Limited/pobočka

Dňa 4. októbra 2022 chystáme ďalší špeciálny seminár venovaný výhradne účtovno/finančným operáciam medzi Limited a jej slovenskou organizačnou zložkou (OZ). Účelom je dôkladne osvetliť spôsoby prenosu nákladov na slovenskú OZ, súvisiace metódy prevodu finančných prostriedkov do zahraničia a výplata dividend.

predpokladané témy:

  • Metóda odpočtu nákladov LTD od OZ a účtovný vplyv
  • Metóda rozdelenia zisku a vplyv na zdanenie OZ
  • Konsolidovaná účtovná uzávierka
  • Vnútropodnikové účtovníctvo
  • Miesto skutočného vedenia
  • Povinnosti voči slovenskému OR
  • Zamestnanecké akcie
  • Výpočet, spôsob, frekvencia výplaty a zdanenia dividend
  • Smernica EU o službách
  • Súvisiace témy môžu účastníci doporučiť na rezerváciu účasti

Predpokladaná doba trvania seminára je 180 minút, účastnický poplatok pre klientov Form Online (využívajúci založenie britskej Ltd. s OZ) je 80 Eur/osoba..

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na maili info.sk@form-online.net, predmet: špeciálny seminár.

Pri rezervácii uvádzajte názov spoločnosti, počet účastníkov a telefonický kontakt. Uzávierka rezervácie je 10 dní pred konaním seminára. Účastnický poplatok je splatný 7 dní pred konaním seminára.

Ďalší špeciálny seminár predpokladáme na jeseň 2023!