Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


SEMINÁRE

Informačný seminár

seminar

Založenie akciovky v európskom „zahraničí“ je vítanou príležitosťou. Čoraz viac podnikateľov sa rozhoduje pre založenie britskej Limited.

Spoločnosť Form Online Limited preto v Bratislave pre budúcich i súčasných majiteľov britskej spoločnosti Limited organizuje semináre o problematike prevádzkovania zahraničnej spoločnosti na Slovensku.

Tu sa môžete dozvedieť všetko, čo potrebujete vedieť, aby Vaša nová firma fungovala podľa Vašich predstáv. Tu sa môžete dozvedieť všetko, čo potrebujete vedieť, aby Vaša nová firma fungovala podľa Vašich predstáv. Seminár trvá asi 90 minút. Účasť pre našich klientov je zdarma. Poplatok pre ostatných činí 100 Eur na osobu a je potrebné ho uhradiť najneskôr pred zahájením seminára. Túto sumu vraciame v plnej výške pri realizácii objednávky za min. 250 Eur do 30 dní od konania seminára.

Nasledujúce voľné termíny:

 • Z dôvodu existujúcej koronavirovej situácie sme boli nútení
 • všetky naše semináre až do odvolania zastaviť.
 • Konzultácie sa snažíme nahrádzať pomocou telefónne konzultácie.
 • Akonáhle to bude opäť možné, k pravidelným seminárom sa opäť vrátime.

Záujemci sa môžu prihlásiť na čísle 0911 52 53 52 u pani Petrovej alebo
mailom info.sk@form-online.net

Pri rezervácii uvádzajte počet účastníkov a telefonický kontakt, aby sme si Vašu účasť mohli v deň konania seminára potvrdiť.

Pozor počet miest je obmedzený!


Špeciálny seminár k účtovným operáciam Limited/pobočka

Vo decembri 2020 bohužiaľ nechystáme ďalší špeciálny seminár venovaný výhradne účtovno/finančným operáciam medzi Limited a jej slovenskou organizačnou zložkou (OZ). Účelom je dôkladne osvetliť spôsoby prenosu nákladov na slovenskú OZ, súvisiace metódy prevodu finančných prostriedkov do zahraničia a výplata dividend.

predpokladané témy:

 • Metóda odpočtu nákladov LTD od OZ a účtovný vplyv
 • Metóda rozdelenia zisku a vplyv na zdanenie OZ
 • Konsolidovaná účtovná uzávierka
 • Vnútropodnikové účtovníctvo
 • Miesto skutočného vedenia
 • Povinnosti voči slovenskému OR
 • Zamestnanecké akcie
 • Výpočet, spôsob, frekvencia výplaty a zdanenia dividend
 • Smernica EU o službách
 • Súvisiace témy môžu účastníci doporučiť na rezerváciu účasti

Predpokladaná doba trvania seminára je 180 minút, účastnický poplatok pre klientov Form Online (využívajúci založenie britskej Ltd. s OZ) je 80 Eur/osoba..

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na maili info.sk@form-online.net, predmet: špeciálny seminár.

Pri rezervácii uvádzajte názov spoločnosti, počet účastníkov a telefonický kontakt. Uzávierka rezervácie je 10 dní pred konaním seminára. Účastnický poplatok je splatný 7 dní pred konaním seminára.

Ďalší špeciálny seminár predpokladáme predpokladáme čo najskôr po konci súčasnej pandemickej situácie.