Aspekty podatkowe

Limited

Podatek od dochodu Limited w Wielkiej Brytanii 

Stawka dla małych zysków (firmy z zyskami poniżej 50 000 funtów) pozostaje na poziomie 19%.
Główna stawka (spółki z zyskami powyżej 250 000 funtów) wynosi obecnie 25%.
Spółki z zyskami między 50 000 a 250 000 funtów będą płacić podatek według stawki podstawowej, pomniejszonej o ulgę krańcową.

VAT Rejestracja
W Wielkiej Brytanii taryfa podatkowa wynosi 17,5%.
Podatek ten dotyczy tylko dostaw (taxable supplies), które są realizowane w Wielkiej Brytanii.
Jeśli Limited prowadzi działalność gospodarczą w ramach UE, może wykorzystywać księgowość pojedynczą (Simplification method) wg 6. dyrektywy UE. Warunkiem jest ważny numer podatkowy w jakimkolwiek z państw UE, najlepiej jednak WB. Rejestrację możemy załatwić. Rejestracja polskiego podatku VAT jest wobec tego możliwa nawet bez oddziału w Polsce (np. placówki, które służą do składowania towarów).

Oddział

Ważne jest standardowe opodatkowanie wg ustawy o podatku od dochodu osób prawnych.

Działalność przedsiębiorcza w pierwotnych państwach członkowskich UE

Po rozszerzeniu UE warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej w pierwotnych państwach UE nie są we wszystich dziedzinach równe. Niektóre państwa (Austria, Niemcy) stosują wobec nowych państw dwuletni okres przejściowy dla swobodnego ruchu usług połączonego z dostarczeniem własnych sił roboczych. Okres ten można przedłużyć nawet na 7 lat. Środki te można zastosować na następujących dziedzinach przedsiębiorczości:

  • usługi ogrodnicze
  • obróbka kamienia
  • budownictwo
  • usługi ochronne
  • prace porządkowe.

Pierwotne państwa członkowskie nie stosują między sobą owych środków, co więcej - Wielka Brytania umożliwia zatrudnianie pracowników i z nowych państw członkowskich. Za pomocą firmy brytyjskiej można więc dotrzeć do państw, które stosują takie ograniczenia.