RÓŻNE

Terminarz

Po wykonaniu zamówionych usług są przewidywane następujące terminy od pisemnego potwierdzenia zamówienia:

  • założenie Limited, przygotowanie pliku zawierającego decyzje zgromadzenia walnego, odpowiednie przedruki, rozdzielenie udziałów, postulowane uchwały, pełnomocnitwa oraz certyfikaty udziałowe do 2 dni roboczych,
  • weryfikacja danych brytyjskim Krajowym Rejestrem Sądowym do 1-3 dni roboczych i wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego do następnych 1-3 dni roboczych,
  • Apostila do następnych 3-5 dni roboczych,
  • tłumaczenie urzędowe do następnych 2 dni roboczych,
  • przygotowanie wszystkich dodatków do prośby o wystawienie koncesji rzemieślniczych dla oddziału oraz prośba o rejestrację oddziału następne 2 dni robocze,
  • dostawa pocztą 7 dni roboczych, kurierem do 2 dni roboczych,
  • VAT w WB złożenie 3. dzień (po założeniu) rejestracja 6-8 tygodni.
Zwykły okres załatwienia kompletnego zamówienia bez VAT rejestracja wynosi 10-14 dni roboczych czas na dostawę do klienta. Nowa spółka funkcjonuje już po 2 dniach, tzn. może rozpocząć swoją działalność.