Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


SEMINÁŘE

Konzultace

seminar

Založení akciovky v evropském "zahraničí" je vítanou příležitostí. Čím dál více podnikatelů se rozhoduje pro založení britské Limited.

Proto poskytujeme budoucím i současným majitelům (našim klientům) britské společnosti Limited konzultace o problematice provozování zahraniční společnosti v Česku.

Zde se můžete dozvědět vše, co potřebujete vědět, aby Vaše nová firma fungovala podle Vašich představ. Telefonická/WhatsApp konzultace pro neklienty trvají asi 60 minut, poplatek činí 5.000 Kč. Částka je započítatelná do poplatku za novou objednávku firmy (program 3-5) do 30ti dnů od data konání konzultace. Konzultace je pro klienty zdarma.

Zájemci se mohou přihlásit na čísle 777 175 495 nebo
na mailu info.cze@form-online.net


Speciální seminář k účetním operacím Limited/pobočka (pouze pro klienty)

Dne 31. října 2023 ve 14 hodin chystáme další speciální seminář věnovaný výhradně účetním/finančním operacím mezi Limited a jejím českým odštěpným závodem (dříve organizační složkou). Účelem je důkladně osvětlit zákonné možnosti využití odštěpného závodu, způsoby přenosu nákladů LTD na českou OZ, související metody převodu finančních prostředků do zahraničí, význam mezinárodních smluv a soudních rozsudků českých soudů na zdanění OZ či výplata dividend, vliv Občanského zákoníku a souvisejících norem.

předpokládaná témata:

 • Postavení OZ v ČR
 • Vliv mezinárodních smluv na zdanění LTD/OZ v ČR
 • Odpočet nákladů LTD od OZ a účetní vliv
 • Rozdělení zisků a vliv na zdanění OZ
 • Konsolidovaná účetní uzávěrka
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Místo skutečného vedení
 • Povinnosti vůči českému OR
 • Zaměstnanecké akcie
 • Směrnice EU o službách
 • související témata mohou účastníci doporučit po rezervaci účasti

Předpokládaná doba trvání semináře je 180 minut, účastnický poplatek pro klienty Form Online (využívající založení britské Ltd. s OS a vedení účetnictví v UK) je 2.500 Kč/první osoba za společnost, každá další 2.000 Kč.

Zájemci se mohou měsíc předem přihlásit na mailu info.cze@form-online.net, předmět: speciální seminář.

Při rezervaci uvádějte jméno společnosti, počet účastníků a telefonický kontakt. Uzávěrka rezervací je 10 dní před konáním semináře. Účastnický poplatek je splatný 7 dní před konáním semináře.

Další speciální seminář předpokládáme až na podzim 2024!