Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


SEMINÁŘE

Konzultace

seminar

Založení akciovky v evropském "zahraničí" je vítanou příležitostí. Čím dál více podnikatelů se rozhoduje pro založení britské Limited.

Proto poskytujeme budoucím i současným majitelům (našim klientům) britské společnosti Limited konzultace o problematice provozování zahraniční společnosti v Česku.

Zde se můžete dozvědět vše, co potřebujete vědět, aby Vaše nová firma fungovala podle Vašich představ. Telefonická/WhatsApp konzultace pro neklienty trvají asi 60 minut, poplatek činí 5.000 Kč. Částka je započítatelná do poplatku za novou objednávku firmy (program 3-5) do 30ti dnů od data konání konzultace. Konzultace je pro klienty zdarma.

Zájemci se mohou přihlásit na čísle 777 175 495 nebo
na mailu info.cze@form-online.net


Speciální seminář k účetním operacím Limited/pobočka (pouze pro klienty)

Dne 11. října 2022 chystáme další speciální seminář věnovaný výhradně účetním/finančním operacím mezi Limited a jejím českým odštěpným závodem (dříve organizační složkou). Účelem je důkladně osvětlit způsoby přenosu nákladů na českou OZ, související metody převodu finančních prostředků do zahraničí, význam mezinárodních smluv a soudních rozsudků českých soudů na zdanění OZ či výplata dividend, vliv Občanského zákoníku a souvisejících norem.

předpokládaná témata:

 • Postavení OZ v ČR
 • Vliv mezinárodních smluv na zdanění LTD/OZ v ČR
 • Odpočet nákladů LTD od OZ a účetní vliv
 • Rozdělení zisků a vliv na zdanění OZ
 • Konsolidovaná účetní uzávěrka
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Místo skutečného vedení
 • Povinnosti vůči českému OR
 • Zaměstnanecké akcie
 • Směrnice EU o službách
 • související témata mohou účastníci doporučit po rezervaci účasti

Předpokládaná doba trvání semináře je 180 minut, účastnický poplatek pro klienty Form Online (využívající založení britské Ltd. s OS a vedení účetnictví v UK) je 2.000 Kč/osoba.

Zájemci se mohou měsíc předem přihlásit na mailu info.cze@form-online.net, předmět: speciální seminář.

Při rezervaci uvádějte jméno společnosti, počet účastníků a telefonický kontakt. Uzávěrka rezervací je 10 dní před konáním semináře. Účastnický poplatek je splatný 7 dní před konáním semináře.

Další speciální seminář předpokládáme až na podzim 2023!