Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


POUŽITÍ

Použití společnosti Limited

PODNIKÁNÍ

Limited provádí činnost, kvůli které byla založena - sama,

- přes svoji pobočku (organizační složku),

- českou firmu.

DRŽENÍ MAJETKU

Limited vlastní majetek za skutečného vlastníka, čímž je majetek v bezpečných rukou Limited nepodstupující žádná rizika.

Zde je vhodná zvláště nadace

HOLDING

Limited je podílníkem v české společnosti. Změny vlastnické struktury české společnosti lze do pár hodin vyřešit převodem Limited na nového vlastníka.

KOMBINACE

Cizinci z EU (Limited) mají v oblasti osobních a majetkových práv stejná práva a povinnosti jako státní čeští občané.
Zásada rovnosti podmínek pro podnikání zahraničních osob v České republice se bude vztahovat na zahraniční osoby, které se na území České republiky hodlají usadit či tu působit relativně trvale buď vytvořením pobočky a vyvíjet zde podnikání v pravém slova smyslu, tedy soustavnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.
Pro zahraniční právnické osoby platí zásada, že její vnitřní právní poměry a ručení členů nebo společníků za její závazky, se řídí rovněž právním řádem, podle něhož byla založena.

Související informace:
Časový rozvrh založení LTD