ZAŁOŻENIE

 Limited i struktura organizacyjna 
         (Zamiar: Przedsiębranie w/z Brytanii) 

chessDzięki minimalnej biurokracji jest założenie Limited tanie, proste i płynne. Do założenia spółki potrzebne są 2 osoby fizyczne lub prawne do funkcji dyrektora i sekretarza, tj. minimalne wymaganie prawne do założenia Limited Company. Oprócz tego potrzebny jest shareholder, co jest odpowiednikiem polskiego wspólnika. Shareholder może być równocześnie dyrektorem lub sekretarzem:


SHAREHOLDER
 • może być równocześnie dyrektorem lub sekretarzem
 • jest właścicielem przynajmniej 1 akcji
 • jest wspólnikiem spółki Limited
DYREKTOR
 • pełnomocnik spółki
 • reprezentuje interesy spółki
 • kieruje spółką
SEKRETARZ
 • prowadzi rejestr spółki
 • jest osobą kontaktową brytyjskiego Rejestru
 • śledzi obowiązki wobec państwa
 • komunikuje z państwem (tylko WB)
 • odbiera pocztę urzędową
 • nie ma uprawnień reprezentować spółki

Oprócz tego musí mieć Limited zarejestrowane biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie odbiera pocztę urzędową. Tu prowadzony jest rejestr spółki (viz. Sekretarz). Rejestr musi być dostępny dla każdego w zwykłych godzinach urzędowych. Dla Limited Companies, które nie wykonuje swojej czynności na wyspach brytyjskich, proponujemy usługi zarejestrowanego biura i sekretarza naszego Secretary specjalisty. Posiadanie własnego biura nie jest więc w Wielkiej Brytanii konieczne. Jeśli skorzystacie z naszych usług sekretarskich, może sobie Limited Company założyć tylko jedna osoba (Single member company).

Spółka może nosić jakąkolwiek nazwę, jeśli nie została już wykorzystana przez inną spółkę albo jeśli nie narusza praw innych osób. Nazw takich jak Police, Bank, Queen itp. wolno użyć tylko za zezwoleniem. Dodatek „Limited“ albo „Ltd.“ jest obowiązkowy, ma zwrócić uwagę na ograniczoną odpowiedzalność spółki.

Forma Limited (Private Limited Company By Shares) odpowiada polskiej sp. z o.o., ale w rzeczywistości chodzi o małą spółkę akcyjną (spółka z ograniczona odpowiedzialnością do akcji). Brytyjski system prawny nie zna mianowicie formy prawnej sp. z o.o., ale tylko „publiczną“ i „prywatną“ spółkę akcyjną. Publiczna (jawna spółka handlowa) s.a.porównywalna jest z polską spółką akcyjną.

Wysokość share capital (kapitał akcyjny) określany jest w umowie założycielskiej. Z reguły chodzi o £1.000, chociaż wystarczyłby również £1. Akcjonariusze ręczą owszem tylko do wysokości im wystawionych akcji. Chociaż kapitał nominalny wynosi £1.000, w sytuacji, kiedy akcjonariusze każą sobie wystawić dla każdej osoby jedną akcję po £1, ręczy każdy w wypadku bankructwa do sumy ok. 4,5 PLN.

Właściciele, którzy pragną zostać anonimowi, mogą skorzystać z usługi nominee shareholder, tzw. upoważnionego akcjonariusza, dysponującego akcjami zamiast anonimowego właściciela. Upoważniony akcjonariusz nie ma prawa dysponować nimi dowolnie, ale wg wskazówek „cichego właściciela“. Informacje o prawdziwym właścicielu trzeba przekazać urzędom państwowym tylko przy podejrzeniu o nielegalnych operacjach.

Cel przedsiębrania jest zwykle formułowany jako „all legal activities“ (jakiekolwiek czynności legalne), co umożliwia wielką swobodę przedsiębiorczości. Ograniczone jest jednak przedsiębranie, do którego potrzebna jest licencja ( broń, medycyna…).