Limited z udziałem majątkowym w polskich osobach prawnych i struktura                   organizacyjna 
        (Zamiar: Limited jest udziałowcem w polskiej spółce) 

Limited jako osoba zagraniczna może wg prawa handlowego brać udział w celu działalności gospodarczej w założeniu polskiej osoby prawnej albo uczestniczyć w niej jako wspólnik czy też członek w już założonej polskiej osobie prawnej. Sama też może założyć polską osobę prawną lub też zostać jedynym wspólnikiem poslkiej osoby prawnej. Jako właściciel udziału lub spółki występuje więc na zewnątrz jako inwestor zagraniczny (strategiczny) i sprawia na klientach, partnerach handlowych i urzędach wrażenie profesjonalności i powagi. Oprócz tego dodaje spółce połysku wielkiego świata, co zwłaszcza w handlu międzynarodowym jest niebagatelną zaletą.

WSPÓLNIK
  • Limited jako współwłaściciel polskiej osoby prawnej
STANDARDOWA SPÓŁKA POLSKA

Jeśli macierzysta brytyjska spółka nie rozwija żadnej czynności i opodatkowanie przebiega za pośrednictwem polskiego odziału, brytyjską spółka nie ma żadnych zobowiązań wobec urzędów brytyjskich, za wyjątkiem przedstawiania raz w roku tzw. Annual Reportu. Chodzi o meldunek do urzędu rejestracyjnego na wypadek aktualizacji danych w brytyjskim Krajowym Rejestrze Sądowym, a to dla Państwa bardzo prosto załatwimy.

Podczas sprzedaży takiego udziału lub spółki możliwy jest przelew spółki zagranicznej na nowego właściciela w przeciągu 48 godzin bez komplikacji z Krajowym Rejestrem Sądowym w Polsce.