Oddział i struktura organizacyjna 
         (Zamiar: Przedsiębranie w lub z UE na przykład w Polsce) 

LIMITED 
nie prowadzi żadnej działalności
ODDZIAŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ
aktywna działalność przedsiębiorcza

Jak wyjaśniono rubryce Aplikacja, oddział jest w pełni zależny od centrali spółki zagranicznej znajdującej się za granicą i nie jest samodzielnym subjektem prawnym. Ze względu na istnienie zagranicznej spółki Limited, trzeba więc definiować tylko wspólnika oddziału, który jest nazywany założycielem. Tym jest Limited. Zarząd mianuje akredytowanego zastępcę oddziału (ustanawia osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania). Tym może być osoba, która by w wypadku sp. z o.o. była zarządem (np. Dyrektor Limited). Zarząd to dyrektor Limited.

ZAŁOŻYCIEL
 • Limited jako właściciel oddziału
AKREDYTOWANY ZASTĘPCA ODDZIAŁU
 • jest zapisany do Krajowego Rejestru Sądowego, jest upoważniony przez przedsiębiorcę do czynienia wszelkich kroków prawnych dotyczących oddziału
ZARZĄD
 • pełnomocnik spółki
 • reprezentuje interesy całej spółki
 • kieruje całą spółką

Zapis oddziału do polskiego Krajowego Rejestru Sądowego

Przy założeniu firmy przedsiębiorcy zagranicznego i oddziału firmy przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego zapisuje się:

 • Nazwa zagranicznej firmy (przedsiębiorca zagraniczny) i oznaczenie jego formy prawnej,
 • siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
 • zapis przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego (nr zapisu, miejsce) w kraju macierzystym,
 • oznaczenie oddziału,
 • oznaczenie formy prawnej oddziału,
 • siedziba oddziału
 • Imię i nazwisko akredytowanego zastępcy oddziałuprzedsiębiorcy zagranicznego.

Przykłady kilku Limited i oddziałów zapisanych w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym z bazy firm biznesPolska.pl:

Następne przykłady Limited w innych państwach członkowskich UE znaleźć można na stronie wstępnej na dole!