Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Administrativní, právní, účetní a daňové poradenství

Pro bezproblémové podnikání je vždy nevyhnutelné respektovat zákonná pravidla jak v zemi zřizovatele, tak v zemi podnikání.

Našim klientům proto poskytujeme informace o správném nastavení společnosti, chybách v schématech a postupech, alternativách a možnostech zamýšlených transakcí. Nezřídka korigujeme chyby v účetnictví českého odštěpného závodu (dříve organizační složka) vyplývající na povrch při řešení účetnictví britského.

Umožňujeme konzultovat telefonicky, mailem nebo osobně běžné situace a odkazujeme na příslušné právní normy. Poradenství u nás poskytují vysokoškolsky vzdělaní poradci v oblasti mezinárodních hospodářských vztahů. Poskytnuté informace tak mají svoji vysokou hodnotu.

Klienti mají právo přístupu zdarma na pravidelné semináře.

EORI

Pokud je to potřebné, pomáháme klientům získat identifikační číslo EORI sloužící jako jedinečný identifikátor pro styk s orgány celní správy ve  všech členských státech Společenství. Pokud se to týká i Vaší LTD, kontaktujte nás.