Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


BREXIT VÍTÁME!

Co se změní po pátku 31. ledna 2020?

Dne 3.2.2020

Nyní, když Spojené království formálně opustilo Evropskou unii, okamžitě vstoupí do 11měsíčního přechodného období.

Během přechodu bude Spojené království nadále dodržovat pravidla EU a platit peníze EU. Obchod mezi Spojeným královstvím a EU bude pokračovat bez zavedení jakýchkoli dalších poplatků nebo kontrol.

Nejvyšší prioritou britské vlády je se dohodnout se na obchodní dohodě mezi Spojeným královstvím a EU, aby po skončení přechodného období nebyly nutné další poplatky za zboží či jiné obchodní překážky.

Pokud dojde k obchodním dohodám, nebudou moci začít, dokud dnem 31/12/2020 neuplyne přechodné období.

Zákonná lhůta pro prodloužení přechodného období je 30 června 2020, po tomto datu již nebude možné přechodné období prodloužit a Spojené Království zahájí své vztahy 1. lednem 2021 s obchodní dohodou nebo bez ní. 

Cílem britské vlády je dojednat dohodu, jakou má EU s Kanadou. Hlavní benefity dohody EU-Kanada dohody jsou:
• téměř úplné odstranění cel a celních překážek (98,6 % kanadských a 98,7 % evropských)
• nalezení kompromisu ohledně pravidel původu
• odstranění bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulace ve vybraných sektorech
• otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb
• posílení ochrany investorů a investic a mechanismus řešení sporů
• úprava zeměpisných označení a další ochrana duševních práv

Co by znamenal tvrdý Brexit po 31. prosinci 2020?

Tvrdý Brexit znamená odstoupení Británie od evropský smluv bez náhrady. Tím se dostane do pozice zemí jako je USA, Kanada, Rusko, Austrálie ... Mají tyto země nějaké problémy při podnikání na území EU? Odpověď je snadná - NE.

Standartní země jsou vzájemně vázány dvojstrannými smlouvami typu Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které umožňují přeshraniční podnikání bez toho, aby firma jedné země byla automaticky zdaněna v zemi druhé.

Británie je z zůstává členem OECD, WTO a dalších mezinárodních organizací, které zaručují dodržovaní vzájemných obchodních standardů. Britské firmy se tak nikdy nedostanou do pozic firmem z Panamy, Seychel apod., protože uplatňují standartní daňové zákony.

Náš pohled

Dne 14.02.2017

Bude mít vystoupení Británie z EU nějaký negativní dopad na podnikání prostřednictvím LTD? Jednoznačně ne. 

Snadné přeshraniční podnikání stojí na několika základních hlavních mezistátních pilířích, mezi hlavní patří:
- Smlouva o zamezení dvojího zdanění (chrání daně)
- Smlouva o ochraně investic (chrání majetek).

Tyto smlouvy nemají s Brexitem souvislost. ČR jich má po celém světě uzavřeny desítky včetně mnoha neevropských zemí.

Kladné referendem o vystoupení Británie z EU neznamená okamžitý odchod. Vystoupení z EU je složitá procedura na základě článku 50 Lisabonské smlouvy a bude trvat min. 2-3 roky. V tomto období bude Británie, ale i EU, vyjednávat o nových vztazích. Ekonomiky jsou vzájemně natolik propojeny, že není ani možné budovat jakékoliv celní bariéry. Jako příklad si uveďme automobilový průmysl. Britská auta mají odbyt v EU. Clem by podražily a možná by byly neprodejné. Jenomže britská auta mají mnoho subdodávek z EU a odvetné britské opatření by zase zdražilo dovoz komponentů to UK. Tím by si EU dala vlastní gól, protože by paradoxně zlikvidovala pracovní místa EU subdodavatelů.

Aby bylo možné dosáhnout dobrého kompromisu, tedy dohody, kdy obě strany sleví ze svých původních požadavků, je nutné zastávat co nejradikálnější stanoviska co nejdelší dobu. Jedině tak je kam ustupovat a navodit u protistrany pocit dosažení ústupků.

V zájmu Británie i EU je tedy zachování maximální ekonomické integrace. Aby Británie zůstala buď v Evropském hospodářském prostoru (jako Švýcarsko, Norsko, Island) nebo více pravděpodobné, aby si např. osvojila obdobu postavení Turecka. Turecko má vedle fungující celní unie s EU podepsanou dohodu o volném obchodu s Evropským společenstvím volného obchodu (EFTA). Hospodářsky tedy neexistují žádné bariéry. Ekonomicky a politicky si ale Turecko může relativně dělat co chce. To je aktuálně zcela evidentní.

Ať už dopadne Brexit jakkoliv, dotkne se výhradně přeshraničního přesunu zboží a pracovních sil mezi EU a UK. Přesun kapitálu je garantován ve dvoustranných dohodách uvedených v úvodu. Problémy může mít tedy jen ten, kdo vozí zboží a pracovníky přes hranice, u toho ale typ společnosti (SRO, LTD) nerozhoduje.

BREXIT tedy jednoznačně poskytuje šanci. Šanci na vymazání nesmyslných byrokratických regulativů, které EU generuje. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz uvedl mj. dne 24.6.2016 v rozhovoru pro televizi ZDF, že „EU půjde dál bez Velké Británie. Mrzí ho, že Evropa bude muset postupovat sama v takové otázce jako boj proti hospodářské kriminalitě ….“. To je důkazem, že Británie nebude sdílet evropské postupy, Unijní výměnu dat a vynucování sankcí mezi státními a vládními úřady. Británie nebude tlačena k více transparentnosti firem. Britské firmy budou jednoznačnými vítězi ve světě rostoucích komplikací uvnitř EU a komplikování života firem ve všech ohledech. Nebude nucena akceptovat celou řadu regulačních, kontrolních či sankčních mechanizmů.

Jestliže byla dosud firma v Anglii nejvýhodnější podnikatelský instrument, pak za několik let, po skutečném Brexitu bude možná jediný svobodněji fungující podnikatelský subjekt.

Proto BREXIT vítáme.

 

Aktuálně:

Snížení daní právnických osob na 17%
V rozpočtu 2015 vláda oznámila legislativu stanovující základní sazbu daně z příjmů právnických osob na 19% pro roky začínající 1. dubna 2017, 2018 a 2019 a 18% pro rok začínající 1. dubna 2020. V rozpočtu 2016 vláda oznámila další snížení hlavní sazby daně z příjmu právnických osob za rok začínající 1. dubna 2020 a stanovující sazbu na 17%. (Zdroj: Ministerstvo Financí UK)