Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


BREXIT VÍTÁME!

Co se změnilo po 1. lednu 2021?

Dne 1.1.2021

UK opustila jednotný evropský trh. Od 1. ledna 2020 je tak třetí zemí. Jestliže vozíte zboží mezi UK a EU tak probíhají standartní celní procedury. Zboží převážené uvnitř EU nebo dovážené do EU z třetích zemí (např. Čína), nepodléhá žádné změně režimu.

Při dodání služeb do EU z UK zůstává pro účely DPH problematika více méně beze změn s tím, že přijaté plnění plátce vykazuje trochu jinak (záležitost českého účetního).

Pokud provozujete velký online obchod se sídlem ve Velké Británii poskytující digitální služby (online tržiště, online vyhledávače, cloudové služby) v EU, jmenujte zástupce v EU.

U poboček je nutné nově vkládat účetní uzávěrku do Sbírky listin.

Od 1. ledna 2021 možná nebudete moci držet, registrovat nebo obnovovat domény s koncovkou .eu.

Daňově osvobozené nadále zůstávají příjmy z podílu na zisku (dividendy), vyplácené českou dceřinou společností mateřské společnosti. Totéž platí i pro zdanění zisků ze zcizení majetku (akcií, podílů), tj. prodejů nebo převodů majetku, které mohou být zdaněny jen ve státě, v němž je zcizitel (převodce, který pozbývá vlastnictví věci) rezidentem.

Obchodování s EU je jinak beze změn, platí Smlouva o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic.

Shrnutí

Bude mít vystoupení Británie z EU nějaký negativní dopad na podnikání prostřednictvím LTD? Jednoznačně ne. 

Snadné přeshraniční podnikání stojí na několika základních hlavních mezistátních pilířích, mezi hlavní patří:
- Smlouva o zamezení dvojího zdanění (chrání daně)
- Smlouva o ochraně investic (chrání majetek).

Tyto smlouvy nemají s Brexitem souvislost. ČR jich má po celém světě uzavřeny desítky včetně mnoha neevropských zemí.

Přesun kapitálu je tímto garantován.