Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


 

Nabízíme účetní služby našimi britskými účetními, se státními zkouškami u The Institute of Chartered Accountants (spoluodpovědnost za správné účetnictví). Není nutné umět anglicky.

Nezaměňovat s ICPA - organizace, kde se může registrovat každý, kdo účtuje.

DANĚ

Daně představují opakovaný firemní náklad, který je nutné předem naplánovat:

- národně (české uznatelné náklady),
- mezinárodně (využitím mezinárodních účetních a daňových pravidel, smluv a dohod.)
 

Odpovědnost

Plná odpovědnost padá na podnikatele a veškeré sankce FÚ jsou na jeho hlavu.

Externí účetní nemá automaticky odpovědnost za chybu nebo nepřesnost. Přesto je možné vyžadovat náhradu škody vzniklé chybou účetního.

Kvalifikovaní účetní si proto sjednávají profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou „profesní“ činností. U certifikovaných účetních toto může posoudit např. The Institute of Chartered Accountants.

Naši účetní jsou pojištěni na částku 1.000.000 GPB na každou jednotlivou chybu. Pojistitelnost účetního a pojistná částka odpovídá potřebě účetního, praxi, kvalifikaci a historii.

 

Řádné účetnictví

keyBritský FÚ nabízí podnikatelům k řádnému plnění povinností bezplatné konzultace.

Kdokoliv, včetně certifikovaných účetních, se může poradit o přijatelném zpracování každého (ne)standartního problému.

Rady FÚ jsou detailní a závazné. V případě chybného pokynu má tento přednost před zákonem. To znamená, že pokud se dodatečně zjistí nesprávný postup, kdy firma postupovala v souladu s pokyny FÚ, jde tato chyba na vrub FÚ a nikoliv firmy.

Účetní uzávěrku proto realizujeme výlučně prostřednictvím našich vlastních britských autorizovaných účetních se státními zkouškami s praxí od roku 1977.

Klienti však nejsou nuceni podávat účetnictví exkluzivně naším prostřednictvím a mohou využít jakékoliv jiné řešení.