Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


 Daně a účetní služby: důkladnost a odpovědnost

Naše firma nabízí špičkové účetní služby prostřednictvím britských účetních, kteří jsou kvalifikováni a certifikováni The Institute of Chartered Accountants. Tato kvalifikace zaručuje nejen vysokou úroveň odbornosti, ale i spoluodpovědnost za správné vedení účetnictví. Pro naše klienty je přitom výhodou, že znalost angličtiny není nutná.

Pozor: Nezaměňovat The Institute of Chartered Accountants s ICPA. ICPA je organizace, kde se může registrovat každý, kdo účtuje.

Důležité informace o daních

Plánování daní: Daně jsou pravidelným nákladem pro každou firmu a je důležité je správně naplánovat, ať už na národní úrovni (české uznatelné náklady) nebo mezinárodně (využitím mezinárodních účetních a daňových pravidel, smluv a dohod).

Odpovědnost: Plná odpovědnost za správné vedení daní padá na podnikatele. V případě nesprávného vedení účetnictví jsou veškeré sankce ukládány podnikateli, nikoliv externímu účetnímu.

Náhrada škody a pojištění: I když externí účetní není automaticky odpovědný za chyby v účetnictví, je možné od něj vyžadovat náhradu škody způsobené jeho chybou. Naši účetní jsou proto pojištěni na částku 1.000.000 GBP na každou jednotlivou chybu. Pojistná částka odpovídá praxi, kvalifikaci a historii účetního.

 

Řádné účetnictví

keyKonzultace s britským FÚ: Britský finanční úřad (FÚ) nabízí podnikatelům bezplatné konzultace, které mohou využít jak jejich certifikovaní účetní, tak podnikatelé samotní.

Závaznost konzultace: Rady FÚ jsou detailní a závazné, a v případě chybného pokynu FÚ má tento přednost před zákonem.

Flexibilita v účetnictví: Ačkoliv realizujeme účetní uzávěrku prostřednictvím našich vlastních britských autorizovaných účetních s praxí od roku 1977, naši klienti nejsou nuceni používat výhradně naše služby. Nabízíme flexibilitu, která umožňuje klientům využít jakékoli jiné řešení, které vyhovuje jejich specifickým potřebám.

Vaše důvěra, Naše expertiza

Zajištění správného a efektivního zpracování daní je klíčové pro úspěch každého podniku. Naše služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejen odbornou podporu, ale i jistotu a bezpečí. S našimi zkušenými britskými účetními a jejich rozsáhlým pojištěním můžete mít jistotu, že vaše účetnictví je v dobrých rukou.