Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


ZALOŽENÍ

Založení Limited

Limited (LTD.) je právnická osoba, která vzniká okamžikem zápisu do veřejného rejstříku. Založení LTD. trvá běžně jen několik hodin. LTD sama určí, zda bude podnikatel provozovat více závodů nebo zda zřídí pobočky.

K založení anglické společnosti LTD. nemusíte cestovat do Anglie. Samotné založení Limited je u nás online a zdarma., jen za využití našeho sídla ve Velké Británii. 

 

Struktura LTD

Stejně jako jiné společnosti i firmy v Anglii mají vlastní organizační členění:

 

Základní parametry

Při založení společnosti musí mít každá britská společnost registrovanou kancelář, kde mimo jiné přijímá úřední poštu. Zde musí být dále veden registr společnosti (viz. Sekretář), který musí být každému přístupný v obvyklých úředních hodinách.

Právní forma Limited  odpovídá akciové společnosti. Společnost má totiž akcie na jméno. Ručení je omezeno na částku nesplacené nominální hodnoty upsaných akcií.  Výše akciového kapitálu se určuje v zakladatelské smlouvě. Zpravidla se jedná pouze o £1.

Majitelé, kteří si přejí zůstat v anonymitě, mohou využít služby nominee shareholder, tzv. pověřeného akcionáře, držícího akcie za majitele, který si přeje zůstat v anonymitě. Pověřený akcionář nemá žádná výkonná práva ze své vůle, ale jedná z pověření "tichého majitele". Informace o skutečném majiteli se musí poskytnout státním orgánům pouze při podezření z nezákonných operací. Stejně tak lze využít nominee ředitele a vedoucího pobočky.

U Limited, které nevedou britští rezidenti, nabízíme služby registrované kanceláře a sekretáře naším Secretary specialistou. Vlastní kancelář není proto ve Velké Británii potřeba. Pokud využijete našich sekretářských služeb, může si založit Limited Company jedna osoba (Single member company).

Společnost může mít libovolné jméno, pokud toto není obsazeno jinou společností, je jí podobné nebo pokud nepoškozuje práva jiných osob. Určité pojmy jako Police, Bank, Queen atd. nesmějí být použity. Dodatek "Limited" nebo "Ltd." je povinný, aby poukázal na omezené ručení společnosti.

Účel podnikání je obvykle formulován jako "all legal activities" (jakékoli zákonné činnosti), což umožňuje velkou podnikatelskou svobodu. Omezení se však vztahuje na licencované podnikání (zbraně, medicína…)

Další užitečné informace:
Zásadní změny v obchodním, podnikatelském a zaměstnaneckém zákoně