Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Společná registrace LTD u Obchodního rejstříku a Finančního úřadu


V rámci našich služeb zřízení společnosti provedeme na vyžádání kompletní registraci LTD u finančního úřadu, pokud bude jejich společnost aktivní (podnikání přes LTD nebo odštěpný závod, držení podílů/akcií, movitého nebo nemovitého majetku).

Tato povinnost vzniká do 3 měsíců od zahájení činnosti. Registrační číslo vyžadují všechny banky sdružené do systémů CRS (148 států světa).