Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Volba jména

Je možné zvolit jakékoliv jméno, existuje však celá řada omezení, která mají zamezit registraci společností s podobným jménem.

Dvě společnosti mají podobná jména, jestliže je pravděpodobné, že by je veřejnost nedokázala rozlišit. Za takové se považují i společnosti, lišící se pouze o následující slova, výrazy, znaky a symboly:
Čísla (0-9),
čísla slovy (five…),
matematické znaky (+ - …),
znaky měn ($, €, ¥, …)
ostatní znaky klávesnice (@&%< < §…),
údaje webových adres (co.uk, net, biz, com, www …)
všeobecná slova (company, export, GB, UK, Great Britain, group, holding, import, international, …)
anglický člen (The)
množné číslo (koncovka -s).

Existují i další omezení, která se ale nevyskytují tak často. Jedním z nich jsou např. citlivá slova (police, bank, Queen, Kingdom, Royal …), pro jejichž použití je nezbytné speciální povolení.