Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Organizační složka nebo odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Z nového Občanského zákoníku vyplývá, že pojem organizační složka byl nahrazen pojmem pobočka, přičemž je-li pobočka zapsaná do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod.

Organizačním složkám zapsaným před novou úpravou zákon neukládá povinnost změnit označení pobočky z organizační složky na odštěpný závod. Pouze dochází k tomu, že rejstříkový soud od 1.1.2015 zapisuje jako právní formu „odštěpný závod zahraniční právnické osoby“, a nikoli „organizační složka zahraniční právnické osoby“.

Založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby se od založení české korporace zásadně liší. Protože odštěpný závod nemá právní subjektivitu, nelze ho zakládat bez návaznosti na zahraniční právnickou osobu. Protože je odštěpný závod část anglické Limited, její vnitřní organizace se řídí britským právem a podle tohoto práva se i v ČR zřizuje.

Právnická osoba se sídlem v EU smí sice podnikat na území České republiky zcela svobodně a pro krátkodobé podnikání se ani nemusí zápisovat do Obchodního rejstříku. Hlavní omezení na ni však klade zákon o živnostenském podnikání, který vyžaduje, aby po určité době disponovala živnostenským oprávněním. Jakmile však živnosteské oprávnění existuje, pokud není právnická osoba zapsána do Obchodního rejstříku do devadesáti dnů, toto povolení pozbývá platnosti.

Kompletní založení a zápis odštěpného závodu (dříve organizační složky) od českého OR, který provádíme na klíč, obsahuje pořízení a přípravu dokladů pro odštěpný závod, nezbytné překlady, vyplnění formulářů a příprava všech příloh pro žádost o vydání živnostenských oprávnění a pro žádost o registraci odštěpného závodu a vlastní založení odštěpného závodu. V celkové ceně 540 Eur je již obsažen administrativní poplatek za ŽÚ a OR (7.000Kč). Poplatek, který si účtujeme za založení odštěpného závodu tak představuje pouze 6.800 Kč. V této ceně není obsažen aktuální výpis z OR, pokud je současný starší než 3 měsíce.