Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Odštěpný závod (pobočka) a organizační struktura

Nové české právo pojmosloví týkající se české pobočky zkomplikovalo. Zatímco dříve existoval  termín „organizační složka“, nyní se přidal i termín „odštěpný závod“. Protože se však dříve založené organizační složky nemusely přejmenovat, existují v OR spolu s odštěpnými závody oba pojmy. Protože i čtenář našich stránek může vyhledávat různý pojem podle toho, z čeho vychází, budeme průběžně tyto termíny střídat.

LIMITED

POBOČKA V ČR (ODŠTEPNÝ ZÁVOD)

Odštěpný závod je plně závislý na centrále zahraniční společnosti umístěné v zahraničí a není samostatný právní subjekt.

Odštěpný závod je zřízen Limited. Nemá tedy vlastníka, ale zřizovatele. Jako pouhá pobočka dále nemá jednatele, ale vedoucího odštěpného závodu. Tím může být kdokoliv včetně ředitele, statutárního orgánu Limited.

ZŘIZOVATEL

  • Limited zřizuje odštěpný závod (dříve organizační složku)

VEDOUCÍ ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU

  • je zapsán do obchodního rejstříku, může jednat za podnikatele.

STATUTÁRNÍ ORGÁN

  • zákonný zástupce celé společnosti
  • reprezentuje zájmy celé společnosti
  • řídí celou společnost

Díky svému speciálnímu postavení má odštěpný závod celou řadu odlišností, které mohou být ve prospěch podnikatele, pokud si jich je vědom a dokáže je uplatňovat. Tyto odlišnosti jsou jak v právní, tak účetní a daňové oblasti. Proto doporučujeme si nejpozději se založením udělat podrobný přehled, jak lze v tom kterém konkrétním podnikání z existence odštěpného závodu profitovat. Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství zdarma. Základní informace o použití naleznete zde.

Pobočky zakládáme automaticky, stačí vyplnit příslušnou objednávku. Z pohledu českých zákonů může být vedoucím kdokoliv, protože se na něho nevztahují požadavky jako na jednatele.

Založení pobočky pro již existující zahraniční společnosti

Individuální založení českého odštěpného závodu (organizační složky, pobočky) je pro britské LTD možné prostřednictvím naší online objednávky.

Pokud zřizuje zahraniční společnost pobočku nebo samostatnou českou právnickou osobu, je vždy nutná důkladná dokumentace mateřské společnosti odpovídající požadavkům českého práva. Při vzniku zahraniční společnosti, kdy není od počátku zohledněn záměr vstupu na český trh, bývá poskytnutá dokumentace zásadně odlišná od požadovaného stavu a náklady na uvedení do souladu mohou podstatně převýšit náklady správně zakládané společnosti.