Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Nominee služby (žádní Češi, poskytují Britové z Anglie)

Nominee Shareholder, (pověřený akcionář, držící akcie za anonymního [tichého] majitele) 250 Eur / rok
Nominee Director, (pověřený ředitel, zastupce anonymního [tichého] jednatele) 695 Eur / rok
• Plná moc k zastupování společnosti (anglicky a česky) 20 Eur
Nominee Vedoucí odštěpného závodu (dříve organizační složky), (pověřený vedoucí, zastupce anonymního [tichého] vedoucího OS) 670 Eur / rok

Vše jsou britské osoby bez vazby na ČR

 

Ready made (předzaložené společnosti)

• Příplatek za ready-made společnost stáří do 1 roku 120 Eur
• Příplatek za ready-made společnost stáří 1-2 roky 270 Eur
• Příplatek za ready-made společnost stáří 2-3 roky 390 Eur
• starší  zde.

 

Zdarma

Založení bankovního účtu

 

Ostatní

• Změna jména 40 Eur
• Změna jména tentýž den 90 Eur
• Základní vyhledání společnosti 80 Eur
• Detailní vyhledání společnosti 90 Eur
• Registrace LTD k dani z příjmu u britského FÚ, Osvědčení o registraci a přidělení daňového čísla 50 Eur
• Vyhledání údajů o řediteli 55 Eur
• Individuální dokumenty společnosti 40 Eur
• VAT (DPH) registrace v Británii 400 Eur
• Zrušení společnosti v UK 150 Eur