Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Konkurenční výhoda

Jsme britská společnost, všechny služby poskytují Britové / Irové bez jakékoliv vazby na ČR. Nepodléháme kontrolám ze strany českých úřadů a nehrozí tak snadné prozrazení čerpání nominee služeb klientem.

Nominee shareholder
       (pověřený/tichý akcionář)

shareholderBritské právo umožňuje pověřit třetí osobu, aby byla za skutečného vlastníka oficiálně uvedena v rejstříku jako akcionář společnosti.

Nominee shareholder, pověřený akcionář

  • se automaticky smluvně zříká všech akcionářských práv a deklaruje, že bude konat pouze dle pokynů skutečného akcionáře,
  • potvrzuje, že případně platby všeho druhu, které přísluší akcionáři, poskytne skrytému akcionáři,
  • automaticky poskytne skrytému akcionáři bianko podepsaný převodní formulář, kterým lze kdykoliv přes registátora společnost převést na kohokoliv, kdo bude do formuláře doplněn.

Dividendy, které vyplácí britská společnost, lze zaslat přímo na účet skrytého akcionáře, bez transferu přes účet pověřeného akcionáře.

Nominee director / jednatel u české spol.
(pověřený/tichý statutární orgán)

Pro majitele společností, kteří chtějí zvýšit prestiž vlastní společnosti využitím zahraničních manažerů příp. nechtějí sami figurovat na pozicích statutárních orgánů ve svých společnostech, poskytujeme britské nabo americké odborníky, kteří nehovoří česky a nezasahují tak do chodu Vaší společnosti. Tím je zároveň poskytnuta záruka mlčenlivosti. Nominee director je lety prověřená služba, na kterou v žádném případě nevyužíváme české rezidenty.

Pověřený statutár

  • je statutárním zástupcem zapsaným v obchodním rejstříku,
  • nečiní za společnost žádná rozhodnutí, není aktivní,
  • poskytne skrytému vlastníkovi plnou moc k zastupování společnosti.


Nominee vedoucí organizační složky
(pověřený/tichý vedoucí)

Aby společnost budila dojem zcela britského subjektu, poskytujeme nyní rovněž pověřeného vedoucího organizační složky. Britský občan, který je schopen v případě nutnosti provést nezbytné úkony v ČR, může být za skutečného vedoucího oficiálně uveden v českém rejstříku. Ve svém postavení však nebude vykonávat žádné právní úkony a veškerá rozhodnutí budou prováděny skutečným vedoucím na základě plné moci.

Vedoucí OS je společností snadno odvolatelná osoba, která může být odvolána statutárními orgány společnosti.