Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Proč je možné mít firmu v Anglii

Členství v Evropské Unii rozšířilo vnitřní národní trh na celý jednotný evropský hospodářský prostor. Základní zásada svobody usazování podniků na vnitřním trhu EU zakotvená ve Smlouvách o založení Evropských Společenství (Odstavec 43 a následné) umožňuje ekonomickému subjektu (osobě nebo podniku) zakládat společnosti, na území druhého členského státu (tzv. primární usazení), a vykonávat podnikatelskou činnost z tohoto státu na území jiného ať už přímo nebo prostřednictvím obchodních zastoupení, poboček (organizačních složek) nebo dceřiných společností (tzv. sekundární usazení) bez toho, aby byl vystaven diskriminačním nebo omezujícím opatřením.

Přínos pro podnikatele

Díky tomu mohou mít občané ČR prospěch z konkurence právních systémů a podnikatelských prostředí mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Při zakládání společností anebo změnách v nich již nejsou odkázáni na průtahy, komplikace a vysoké náklady způsobené českým právním řádem a českou byrokracií. Podnikatelé tak mohou vybírat ze všech evropských typů společností a svoji společnost si mohou založit tam, kde se jim to zdá nejsmysluplnější. Podmínky pro přeshraniční podnikání do ČR jsou zde. V čem je firma v Anglii výhodnější zjistíte zde.

 

Turistika mezi daňovými systémy EU

Odchody firem do jiných zemí za levnější pracovní silou nebo surovinovými zdroji jsou stejná nákladově-optimalizační opatření, jako přesun za příznivějším podnikatelským a právním prostředím nebo daňovým systémem.

Neexistuje žádná povinnost podnikatele zůstávat nad minimálně nezbytnou míru v prostředí, které mu právně nebo daňově nevyhovuje.

Přechod mezi daňovými systémy přitom není nikterak administrativně náročný. Vzniklé prvotní náklady nejsou v souvislosti s přesunem sídla zásadní a nemohou tak "turistiku" omezit, protože na přechodu k jinému daňovému systému se dá v konečném důsledku jen významně ušetřit.

 

Kolik stojí firma v Anglii?

Pokud se rozhodnete čerpat naše služby sídla a správy společnosti, založíme Vám firmu v Anglii zdarma. Kromě toho Vám zdarma poskytneme celou řadu služeb, které společnost potřebuje. Když bude Vaše anglická Limited aktivní a dosáhne zisku alespoň 125.000 Kč, uhradí Vám administrativní náklady na fungování LTD stát. Úhrada spočívá v nesrovnatelně nižším zdanění, ze kterého může díky naším profesionálním znalostem Vaše firma v Anglii benefitovat. S námi budete mít zdarma nejen založení, ale i provoz Vaší firmy v Anglii.

Další užitečné informace
Daňové podmínky