Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Sídlo v Manchesteru

Námi poskytované sídlo v Manchesteru je reálně fungující vlastní kancelář, která je personálně obsazena v obvyklých pracovních časech a vybavena standartním kancelářským zázemím.

V žádném případě se nejedná o pouhou virtuální, neexistující kancelář na bázi PO boxových schránek známých např. z pošty nebo banky.

Použití PO boxové adresy je ze zákona nepřípustné, protože společnost zde musí vést zákonné záznamy k inspekci.

Adresa kanceláře sídla tedy musí být fyzické místo ke kontrole dokumentů! Výslovně je ze zákona vyloučena adresa, kde jsou poskytovány virtuální (neexistující) kanceláře PO Boxovými firmami.

Pokud společnost nesplní toto nařízení, společnost i každý její jednatel (officer) je vinen spácháním trestného činu a podléhající (vysoké) pokutě:

If the company fails to comply with the notice, the company and every officer is guilty of an offence and liable on conviction to a fine.