Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Zásadní změny v obchodním, podnikatelském a zaměstnaneckém zákoně

Připravili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších změn a jejich časovou implementaci do britského práva. Jedná se o změny s účinností od 23. listopadu 2015. I nadále sledujeme vývoj v tomto právním rámci a veškeré podstatné změny budeme zveřejňovat v pravidelných aktualizacích.

26.05.2015

Zákaz akcií na doručitele. Vystavené akcie musí být během devíti měsíců zrušeny.

Skrytý ředitel nese plnou odpovědnost za společnost, jako by byl skutečně nominovaný ředitel (to se týká veškerých podvodných jednání a nerespektování zákonů skrytého ředitele)

10.10.2015

Zrychlený výmaz společností

Vyjmutí údaje dne z data narození ředitele z veřejné části rejstříku z důvodu ochrany citlivých osobních údajů

01.01.2016 Změny ve vedení účetnictví
26.02.2016 Konec devítiměsíční lhůty ke zrušení akcií na doručitele
duben 2016

Požadavek na existující i nové společnosti založit a vést registr osob podstatného vlivu v sídle společnosti. Společnosti i osoby skutečně řídící společnost (skrytí ředitelé) budou čelit trestnímu stíhání, pokud nebudou registry vést nebo budou záměrně poskytovat nepravdivé údaje.

Nový proces zrušení neoprávněně používané adresy sídla.
červen 2016

Změny ve vedení kapitálu

Zrušení výročního hlášení (Annual Return) a nahrazení výroční proklamací

Povinnost vyplnit registr osob podstatného vlivu do databáze Obchodního rejstříku.

Možnost úplného zveřejnění statutárních registrů v Obchodního rejstříku.
říjen 2016 Zákaz používání právnických osob jako jediných ředitelů společnosti. Existující právnické osoby přestanou být řediteli 1 rok od účinnosti tohoto ustanovení zákona.