Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Britské anonymní akcie

V Anglii existovaly tzv. bearer shares. Tyto akcie však mohl od 16.3.2005 vlastnit pouze britský rezident, protože bearer shares nebo bearer securities musely být bezpodmínečně umístěny v UK, tzn. že fyzicky nesmí opustit britské teritorium. Toto nařízení bylo definováno v zákoně Finance Act 2005 s účinností právě k 16.3.2005.

U anonymních akcií se jednalo o vysoce rizikový instrument, protože u takové společnosti bylo extrémně těžké vymoci zpět zcizenou společnost v případě její krádeže.

V případě zcizení britským rezidentem byl zahraniční držitel dodatečně znevýhodněn prokazováním, kde byly akcie alokovány. V návaznosti na pravidlo „držitel = vlastník“ nemohl zahraniční investor zákonné držení dost dobře prokázat.

Konec anonymních akcií od května 2015

Jeden z klíčových vládních návrhů na zvýšení důvěry a transparentnosti byl zákaz anonymních akcií a požadavek na převod anonymních akcií na registrované akcie na jméno.

Regulační výbor vydal na svém zasedání dne 23. dubna 2014 rozhodnutí vedoucí k zákazu anonymních akcií v Anglii. Toto rozhodnutí bylo publikováno dne 8. května 2014. Příslušný zákon vstoupil v platnost v květnu 2015.

Proces zrušení anonymních akcií měl u dotčených společností začít nejpozději 25. května 2015. Společnosti musely nejpozději do 26. června 2015 transformovat akcie do řádných akcií. Akcie, které nebyly vyměněny do 25. prosince 2015 již nesmějí být transferovány a jejich práva byla zrušena.

Takové společnosti, které nezrušily anonymní akcie ani do 26. února 2016, tak budou muset učinit prostřednictvím soudu. Kromě běžných soudních poplatků bude muset společnost uhradit soudu poplatek ve výši nominální hodnoty takových akcií.