Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Firmu mám, co dál?

Založením firmy v Anglii to nekončí, ale právě začíná.

Používání britské společnosti není bez pravidel. Je proto potřebné se vyvarovat hrubých chyb , které by v konečném důsledku vedly k pokutování nebo trestně-právnímu postihu. Mezi ty nejhrubší chyby patří podávání nulového účetnictví při podnikání zahraniční pobočkou. Pobočka není samostatná firma, ale část Limited.

Společnost Form Online poskytuje kompletní provozní servis formou výběru jednotlivých potřebných služeb. Nenabízíme žádné povinné balíčky.

Jednotlivé služby představují:

 • založení společnosti
 • povinná registrace u FÚ
 • poskytování sídla
 • administrativní správa, sekretářské služby
 • přeposílání úřední i obchodní pošty
 • obsáhlé podnikatelské a daňové školení (pouze pro naše klienty)
 • podrobné informování o zákonných možnostech použití Limited se zdůrazněním zákonných hranic (pouze pro naše klienty)
 • vedení účetnictví a podávání DP

Související informace:
Účetnictví a daně

Jak fungovat?

Co musím

 • vést sídlo společnosti a účetnictví a podávat výroční proklamaci státu
 • zřídit a vést tzv. Statutory registers (Zákonné registry)

Co mohu

 • podnikat v ČR bez české pobočky
 • mít IČO i DIČ, mít vlastního českého účetního
 • mít všechny bankovní účty v ČR
 • být statutárním orgánem i s případným omezením ze strany českých úřadů
 • vlastnit podíly v českých společnostech a s Limited nepodnikat
 • zvolit v ČR již obsazené jméno

Co nemusím

 • cestovat do Británie
 • platit za notáře
 • být registrován k DPH v Británii
 • mít bankovní účet v Británii
 • ručit za společnost
 • platit sociální a zdravotní pojištění z příjmu vypláceného pravidelně vlastníkovi společnosti

Co nesmím

 • ignorovat pokyny britských úřadů (k vyřízení stačí spolupracovat se sekretářem společnosti)