Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Výše zdanitelného příjmu

DAŇOVÉ PODMÍNKY

Součástí poskytovaných služeb je i kompletní pomoc při přípravě dokladů pro účetnictví, samotné účetnictví a vyplnění daňového přiznání, podání daňového přiznání a případná komunikace s britským finančním úřadem.

Výše zdanitelného příjmu

Pokud má společnost sídlo na území UK, je tam povinna platit daně z celosvětových příjmů, bez ohledu na to, odkud tyto příjmy pramení. V případě, kdy Limited podniká prostřednictvím české pobočky, česká pobočka daní v ČR. Česká daň zaplacená podle českých předpisů pak musí být započtena na britskou daň připadající na tytéž zisky, z nichž byla daň zaplacena.

Finanční rok

Finanční rok představuje 12 měsíců od data založení. To znamená, že Limited založená 15. května má automaticky účetní rok 1.6.až 31.5.. Ten však lze kdykoliv změnit na jiné období.

Výše zdanitelného příjmu

Daňový základ určuje spolu s daňovou sazbou výši skutečně odvedené daně.