Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited s pobočkou (odštěpný závod, dříve organizační složka)

Odštěpný závod je nový název pro dříve používaný termín organizační složka. 

Nový občanský zákoník zná i pojem „pobočka“, proto ho taky používáme.

Pobočka (odštěpný závod) je majetkově oddělená část podniku, která je místně odloučená od LTD sídlící ve Velké Británii. Je tedy jen částí LTD.

Limited může provozovat živnost na území ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba (živnostenský zákon).

Pobočka je v českém rejstříku zapsaná jako odštěpný závod zahraniční osoby a má české IČO, při registraci k DPH české DIČ a lze ji tedy registrovat všude, kde lze registrovat např. s.r.o..


Možnosti odštěpného závodu


Exkluzivní postavení odštěpného závodu

Odštěpný závod má jedinečné postavení v českém systému:

► Nemá právní subjektivitu a není tedy samostatnou společností.
► Je v plné míře závislý na svém zřizovateli. Podle jehož práva se zřizuje.
► Českému právnímu řádu podléhá jen omezeně.
Sazba daně 15 % se vztahuje na základ daně dosažený prostřednictvím odštěpného závodu.

Mezinárodnost odštěpného závodu umožňuje uplatnit mezinárodní právo s rozložením kontrolních pravomocí mezi ČR a UK. Nejde o povinnost, jen o právo, které lze při styku s českými úřady vyžadovat.

Na druhé straně je nutná správná aplikace národního a mezinárodního práva, protože neznalost předpisů neomlouvá.

Související informace:
Daně
Daňová optimalizace