Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Právní hledisko

Pobočka (odštěpný závod) podniku britské Limited je samostatně fungující, majetkově oddělená část podniku, která je místně odloučená od právnické osoby umístěné ve Velké Británii. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob připouští, aby si jedna zahraniční osoba zřídila v ČR jen jednu organizační složku (pobočku).

Pobočka jako relativně oddělená část podniku není samostatný právní subjekt (např. nemá vlastní kapitál) a je právně i účetně plně závislá na zahraniční centrále. Slouží k trvalému provozování podnikatelské činnosti zahraniční osoby v ČR. Ve vztahu k třetí straně (právní požadavky a nároky) je podrobena platnému zákonodárství země původu.

Z pohledu konkurzního práva jako subjekt bez právní subjektivity nemůže být subjektem, za kterým by věřitelé mohli mít pohledávky. Dlužníkem může být výhradně zahraniční právnická osoba. Podle evropského práva však lze britskou Limited žalovat v ČR dle místní příslušnosti pobočky a v případě výkonu rozhodnutí (exekuce) na majetek zahraniční osoby v ČR bude snazší pro věřitele uspokojit se na tuzemském jmění pobočky v ČR.

Z právního hlediska je tedy založena jedna firma s registrací ve dvou státech.

Způsob zápisu do obchodního rejstříku

Nový občanský zákoník, zákon o korporacích a zákon o veřejných rejstřících již nedefinuje termín „organizační složka“ jako právní formu pro pobočku zahraniční právnické osoby. Nová legislativa hovoří o odštěpném závodu zahraniční právnické osoby nebo o závodu zahraniční osoby. Z tohoto důvodu nemůže být v označení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby použit termín „organizační složka“.

Jelikož není povinnost u jmen závodů zahraničních právnických osob uvádět dodatek o právní formě, může být jako název zvolen i název zřizovatele bez dalšího dodatku. Jestliže se ovšem jméno neliší od firmy zahraniční osoby, do Obchodního rejstříku se ani nezapisuje!

Z uvedeného plyne, že lze zvolit jakýkoliv dodatek mimo termínu „organizační složka“. Je tedy možné použít i další dodatky jako pobočka, filiálka, branch apod. Stejně tak použití stejného jména jako zřizovatel.

Přípustná označení pobočky:

OPTIMUM SUPPLIES LIMITED, pobočka Praha
MARVEL CONSULTING LIMITED (org. složka)
URBAN DREAM LIMITED - Czech branch
SWIFT ASSIST LIMITED - filiálka v ČR
apod.

V létech 2014 a 2015 se na nás obrátilo několik klientů, kteří se snažili různé varianty zapsat při individuálním podání u mimopražských soudů. Naším úkolem pak bylo připravit odvolání proti Usnesení soudu, kdy jiná možnost než "odštěpný závod" nebyla akceptována. Z tohoto důvodu již nyní dokážeme s poukazem na tato úspěšná odvolání jakékoliv označení závodů zahraničních právnických osob snadno prosadit.