Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Administratívne, právne, účtovné a daňové poradenstvo

Váš sprievodca svetom obchodného práva, účtovníctva a daní

V dnešnom podnikateľskom prostredí je nevyhnutné orientovať sa v zákonoch a predpisoch v krajine založenia aj v krajine vášho podnikania. Naše služby vám pomôžu zjednodušiť tento proces a zabezpečiť hladší priebeh vášho podnikania.

Čo poskytujeme v rámci našich základných služieb:

Komplexné poradenstvo: Poskytujeme kľúčové informácie na správne nastavenie vašej spoločnosti, identifikujeme potenciálne chyby a ponúkame účinné riešenia. Špecializujeme sa na prevenciu problémov, ktoré môžu vzniknúť pri medzinárodných transakciách, a ponúkame alternatívy na dosiahnutie vašich cieľov.

Oprava chýb v účtovníctve: Sme skúsení v identifikácii a oprave účtovných chýb, najmä v súvislosti s českými pobočkami a účtovníctvom v Spojenom kráľovstve, čím zabezpečíme, že vaše finančné záznamy budú vždy presné a aktuálne.

Základná administratívna podpora: Poskytujeme služby, ako je preposielanie úradnej a obchodnej pošty, správa zákonných registrov a sledovanie dôležitých termínov, na ktoré následne upozorňujeme. Vďaka tomu sa môžete sústrediť na to, čo vám ide najlepšie - na riadenie vašej firmy.

Prístup k odborníkom: Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní konzultanti, ktorí sa špecializujú na medzinárodné hospodárske vzťahy. Ponúkame konzultácie po telefóne, e-mailom alebo osobne, pričom sa vždy odvolávame na príslušné právne predpisy.

Možnosti vzdelávania: Ako náš klient budete mať prístup k pravidelným seminárom, ktoré vám poskytnú najnovšie informácie a osvedčené postupy v podnikaní.

Pridajte sa k nám a zistite, ako môžeme premeniť vaše podnikanie na úspešný a hladko fungujúci podnik.