Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Ponúkame účtovné služby našimi britskými účtovnými, so štátnymi skúškami pri The Institute of Chartered Accountants (spoluzodpovednosť za správne účtovníctvo). Nie je nutné vedieť po anglicky.

Nezamieňať s ICPA - organizácie, kde sa môže registrovať každý, kto účtuje.
.

DANE

Dane predstavujú opakovaný firemný náklad, ktorý je nutné vopred naplánovať:

- národne (SK uznateľné náklady),
- medzinárodne (využitím medzinárodných účtovných a daňových pravidiel, zmlúv a dohôd)
.

Zodpovednosť

Plná zodpovednosť padá na podnikateľov a všetky sankcie DÚ sú na ich hlavu.

Externý účtovník nemá automaticky zodpovednosť za chybu alebo nepresnosť. Napriek tomu je možné vyžadovať náhradu škody vzniknutej chybou účtovníka.

Kvalifikovaní účtovník si preto zjednáva profesijne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou. U certifikovaných účtovníkov toto môže posúdiť napr. The Institute of Chartered Accountants.

Naši účtovníci sú poistení na sumu 1.000.000 GPB na každú jednotlivú chybu. Poistiteľnosť účtovného a poistná suma zodpovedá potrebe účtovníka, prax, kvalifikácii a pacovné histórii.

Riadne účtovníctvo

key

Britský DÚ ponúka podnikateľom k riadnemu plneniu povinností bezplatné konzultácie.

Ktokoľvek, vrátane certifikovaných účtovníkov, sa môže poradiť o prijateľnom spracovaniu každého (ne)štandartného problému.

Rady DÚ sú detailné a záväzné. V prípade chybného pokynu má tento prednosť pred zákonom. To znamená, že ak sa dodatočne zistí nesprávny postup, kedy firma postupovala v súlade s pokynmi DÚ, ide táto chyba na vrub DÚ a nie firmy.

Účtovnú uzávierku preto realizujeme výlučne prostredníctvom našich vlastných britských autorizovaných účtovníkov sa štátnymi skúškami s praxou od roku 1977.

Klienti však nie sú nútení podávať účtovníctva exkluzívne prostredníctvom nás a môžu využiť akékoľvek iné riešenie.