Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


CENNÍK

TOP: založenie LTD + sídlo + sekretárske služby na 1 rok 95 € (platba na 1 rok). Kompletná tlačená firemná dokumentácia 35 €. Všetky ceny sú konečné, nepripočítava sa k nim DPH.

Podrobnosti nájdete v detailnom cenníku a online kalkulácii.

Všetky ceny sú netto, žiadne skryté väčšie náklady!
- tlačenú dokumentáciu,
- preposielanie úradnej aj neúradnej pošty,
- vedenie zákonných registrov!

Máte už Limited a platíte viac? Prejdite ku nám!

Ceny podľa kategórií:

Založenie a existencia Limited (LTD.) 

Založením sa rozumie založenie britskej spoločnosti vrátane poskytnutia tlačenej dokumentácie*, poskytnutie sídla, min. nevyhnutná správa. Podľa účelu použitia sa doporučuje voliť aj úradne overený výpis z OR vrátane Apostily (overenie výpisu pre zahraničie).

* obsah: spoločenská zmluva v AJ, v SJ pokiaľ je objednaný preklad, certifikát o založení, rozhodnutie valného zhromaždenia, príslušné tlačoviny, rozdelenie akcií, zákonné uznesenie, originál akciové certifikáty a zákonné registre

Založenie organizačnej zložky v SR 

Pre príame podnikanie na Slovensku  

Výpis z britského OR 

vrátane osvedčenia o bezúhonnosti LTD. 

Vedenie účtovníctva Limited

britskej Limited a slovenskej organizačnej zložky 

Ostatné služby

ready made, nominee, účtovníctvo, EORI, povinná registrácia na britskom FÚ, atď.