Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


        V tejto sekcii

ZALOŽENIE

Založenie Limited

Založenie organizačnej zložky

OSTATNÉ

Zrušenie Limited

ZALOŽENIE

Založenie Limited

Limited (LTD) je právnická osoba, ktorá vzniká okamihom zápisu do verejného registra. Založenie trvá bežne len niekoľko hodín. Limited určí, či bude podnikateľ prevádzkovať viac závodov alebo či  zriadi pobočky.

Pre založenie anglickej spoločnosti LTD nemusite do Anglicka. Založenie LTD je u nás online a zdarma.

 

Štruktúra LTD

Spoločnosť Limited ako právnicka osoba patrí medzi obchodné spoločnosti.

 

Základné informácie

Pri založeniu spoločnosti musí mať britská spoločnosť registrovanú kanceláriu, kde okrem iného prijíma úradnú poštu. Tu je vedený register spoločnosti (pozri Sekretár), ktorý musí byť každému dostupný v obvyklých úradných hodinách.

Právna forma Limited odpovedá slovenskej akciovej spoločnosti. Spoločnosť má totiž akcie na meno. Ručenie je obmedzené len do výšky nesplatené nominálne hodnoty upísaných akcií.  Výška akciového kapitálu sa určuje v zakladateľskej zmluve. Najčastejšie sa jedná iba o £1.

Niektoré spoločnosti využívajú služby povereného akcionára (nominee shareholder), ktorý drží akcie za vlastníka. Okrem toho, že poverený akcionár môže efektívnejšie vykonávať administratívne činnosti v mene zahraničného vlastníka, táto dohoda tiež poskytuje určitý stupeň súkromia. Povereny akcionár nemá z vlastnej vôle žiadne výkonné práva, ale koná na základe poverenia vlastníka. Informácie o skutočnom majiteľovi sú k dispozícii štátnym orgánom v prípade podozrenia na nezákonné operácie. Analogicky existujú služby povereného riaditeľa (nominee director).

U Limited, ktoré nevykonávajú svoju činnosť na britských ostrovoch, ponúkame služby registrovanej kancelárie a sekretára naším Secretary špecialistom. Potom nie je vlastná kancelária vo Veľkej Británii potrebná. Pokiaľ využijete naše sekretárske služby, môže si založiť Limited Company jedna osoba (Single member company).

Spoločnosť môže mať ľubovoľné meno, pokiaľ toto nie je obsadené inou spoločnosťou, je podobné alebo pokiaľ nepoškodzuje práva iných osôb. Určité pojmy ako Police, Bank, Queen atď. nesmú byť použité. Dodatok Limited alebo Ltd. je povinný, aby poukazoval na obmedzené ručenie spoločnosti.

Predmet podnikania je obvykle štylizovaný ako "all legal activities" (akékoľvek zákonné činnosti), čo umožňuje veľkú podnikateľskú slobodu. Obmedzenie sa však dotýka licencovaných druhov podnikania (zbrane, medicína...).