Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


NAŠA VÝHODA

Netvrdíme, že poznáme všetky právne systémy sveta (a neponúkame ich). Úzko sa však špecializujeme  na britské Limited a ich zahraničné pobočky. Na slovenskom trhu sme od vstupu SR do EU, teda od okamihu, keď podnikanie cez organizačnú zložku začalo byť zmysluplné.

Naše schémy a daňové optimalizačné postupy sú preto dlhodobo preverené a preverované pri každodennom využívaní. Umožňujeme organizačným zložkám priznávať zdaniteľný príjem nielen podľa slovenských, ale - pokiaľ o to stoja - hlavne podľa nadradených medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vďaka tomu nieje takým pobočkám prakticky možné dodatočne domerať daň.

Špecializujeme sa na zaistenie kompletného servisu okolo zakladania a fungovania spoločností. Našou politikou je poskytovať lacno, rýchlo a spoľahlivo účinné služby.

Vďaka mnohoročným  skúsenostiam a rozsiahlemu know-how si môžeme dovoliť ponúkať celý rad služieb zdarma ako bonus k čerpaniu iných služieb. Poskytujeme bezkonkurenčnú paletu doplnkových služieb a cenných informácii.

Našim záujmom nieje jednorázové založenie spoločnosti, ale vybudovanie dlhodobého vzťahu, keď klient má možnosť sa venovať svojej práci a my mu pomáhame udržať podnikanie v zákonných medziach.

Vďaka poskytovaniu účtovných služieb často odhaľujeme nesprávne či priamo nezákonné účtovné a daňové transakcie v organizačných zložkách, na ktoré klientov zdarma upozorňujeme. Včas ponúkame riešenie ešte neuzavretého, chybného účtovníctva, skôr ako ho  odhalí a sankcionuje Daňový úrad.

Pre našich klientov organizujeme špeciálne semináre, informujúce o zákonných hraniciach daňového plánovania  vo vnútri britskej Limited a jej organizačnej zložky.

Vďaka využívaniu najnovšieho sekretárskeho software a tímu odborníkov, nielen že sformujeme Vašu spoločnosť, ale pripravíme ju presne podľa Vašich požiadaviek bez toho, aby ste museli strácať čas vyplňovaním množstva dotazníkov. Náš štandardný balík služieb obsahuje vyplnenie všetkých požadovaných dokumentov vrátane výpisov z obchodného registru, rozhodnutia valného zhromaždenia, príslušné tlačivá, rozdelenie akcií, požadované uznesenia, ľubovoľné účtovné obdobie, plné moci, akciové certifikáty a prihlášku DÚ.

Náš tím má mnohoročné skúsenosti so zakladaním spoločností a sekretárskych služieb. Personál i naši samostatní spolupracovníci majú vysokoškolské vzdelanie a mnohoročné skúsenosti z medzinárodných hospodárskych vzťahov a kontakty k prvotriednym účtovníkom, notárom, právnikom, spoločnostiam a britským a americkým úradom.

Veľa podnikateľov už objavilo výhody plynúce z vyplnenia objednávky na založenie spoločnosti on-line prostredníctvom On-line korporačného centra na našich webových stránkach.

Je to jednoduché, rýchle a získate potvrdenie o prijatí Vašej objednávky z monitoru, takže budete vedieť, že sme obdŕžali Vašu objednávku.

Pomôžeme Vám založiť spoločnosť podľa Vašich predstáv a k tomu Vám dávame k dispozícii naše know-how a perfektné globálne znalosti.

Za týmto účelom môžete využiť naše individuálne poradenstvo.