Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


BREXIT VÍTAME!

Bude mať vystúpenie Británie z EU nejaký negatívny dopad na podnikanie  prostredníctvom LTD? Jednoznačne nie.

Ľahké cezhraničné podnikanie stojí na niekoľkých základných, hlavných a medzištátnych pilieroch, medzi hlavné patrí:
- Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (chráni dane)
- Zmluva o ochrane investícii (chráni majetok).

Tieto zmluvy nemajú s Brexitom súvislosť. SR ich má po celom svete uzatvorené desiatky vrátane mnohých neeuropských krajín.

Kladné referendum o vystúpení Británie z EU neznamená okamžitý odchod. Vystúpenie z EU je zložitá procedúra na základe článku 50 Lisabonské zmluvy a bude trvať min. 2-3 roky. V tomto období bude Británia, ale i EU, vyjednávať o nových vzťahoch. Ekonomiky sú vzájomne natoľko prepojené, že nieje ani možné budovať akékoľvek colné bariéry. Ako príklad si uveďme automobilový priemysel. Britské autá majú odbyt v EU. Clom by zdraželi a možno by boli nepredajné. Lenže britské autá majú mnoho subdodávok  z EU a odvetné britské opatrenie by zas zdraželo dovoz komponentov do UK. Tým by si EU dala vlastný gól, pretože by paradoxne zlikvidovala pracovné miesta EU subdodávateľov.

V záujme Británie i EU je teda zachovanie maximálnej ekonomickej integrácie. Aby Británia zostala buď v Európskom hospodárskom priestore  (ako Švajčiarsko, Nórsko, Island) alebo viac pravdepodobné,  aby si osvojila postavenie Turecka. Turecko má vedľa  fungujúcej colnej únie s EU podpísanú dohodu o voľnom obchode s Európskym spoločenstvom voľného obchodu (EFTA). Hospodársky teda neexistujú žiadne bariéry. Ekonomicky a politicky si ale Turecko môže relatívne robiť čo chce. To je aktuálne docela evidentné.

BREXIT teda poskytuje šancu. Šancu na vymazanie nezmyselných byrokratických regulátorov, ktoré EU generuje. Predseda Európského parlamentu Martin Schulz okrem iného dňa 24.6.2016 v rozhovore pre televíziu ZDF uviedol, že „EU pôjde ďalej bez Veľkej Británie. Mrzí ho, že Európa bude musieť postupovať sama v takej otázke ako boj proti hospodárskej kriminalite ….“. To je dôkazom, že Británia nebude zdieľať európske postupy. Unijnú výmenu dát a vynucovanie sankcií medzi štátnymi a vládnymi úradmi. Británia nebude tlačená k viac transparentnosti firiem. Britské firmy budú jednoznačnými víťazmi vo svete rastúcich komplikácií  vo vnútri  EU a komplikovaním  života firiem vo všetkých ohľadoch. Nebude nútená akceptovať celú radu regulačných, kontrolných či sankčných mechanizmov.

Ak bola dosiaľ firma v Anglicku najvýhodnejší podnikateľský inštrument, tak za niekoľko rokov, po skutočnom Brexite bude možno jediný slobodne fungujúci podnikateľský subjekt.

Preto BREXIT vítame.