Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


BREXIT VÍTAME!

Čo sa zmení po piatku 31. januára 2020?

Dňa 03.02.2020

Teraz, keď Spojené kráľovstvo formálne opustilo Európsku úniu, okamžite vstúpi do 11měsíčního prechodného obdobia.

Počas prechodu bude Spojené kráľovstvo naďalej dodržiavať pravidlá EÚ a platiť peniaze EÚ. Obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ bude pokračovať bez zavedenia akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo kontrol.

Najvyššou prioritou britskej vlády je sa dohodnúť sa na obchodnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, aby po skončení prechodného obdobia neboli potrebné ďalšie poplatky za tovar či iné obchodné prekážky.

Zákonná lehota na predĺženie prechodného obdobia končí 30 júna 2020, po tomto dátume už nebude možné prechodné obdobie predĺžiť a Spojené Kráľovstvo začne svoje vzťahy 1. januárom 2021 s obchodnou dohodou alebo bez nej.

Pokiaľ dôjde k obchodným dohodám, nebudú môcť nadobudnúť účinnosť, kým dňom 31/12/2020 neuplynie prechodné obdobie. 

Cieľom britskej vlády je dojednať dohodu, akú má EÚ s Kanadou. Hlavné benefity dohody EÚ-Kanada dohody sú:
• takmer úplné odstránenie ciel a colných bariér (98,6% kanadských a 98,7% európskych)
• nájdenie kompromisu ohľadom pravidiel pôvodu
• odstránenie bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulácie vo vybraných sektoroch
• otvorenie trhu s verejnými zákazkami a trhu služieb
• posilnenie ochrany investorov a investícií a mechanizmus riešenia sporov
• úprava zemepisných označení a ďalšia ochrana duševných práv

Čo by znamenal tvrdý Brexit po 31. decembri 2020?

Tvrdý Brexit znamená odstúpenie Británie od európskych zmlúv bez náhrady. Tým sa dostane do pozície krajín ako je USA, Kanada, Rusko, Austrália ... Majú tieto krajiny nejaké problémy pri podnikaní na území EÚ? Odpoveď je jednoduchá - NIE.

Štandartné krajiny sú vzájomne viazané bilaterálnych zmluvami typu Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré umožňujú cezhraničné podnikanie bez toho, aby firma jednej krajiny bola automaticky zdanená v krajine druhej.

Británia je a zostáva členom OECD, WTO a ďalších medzinárodných organizácií, ktoré zaručujú dodržiavanie vzájomných obchodných štandardov. Britské firmy sa tak nikdy nedostanú do pozícií firmy z Panamy, Seychel a pod., pretože uplatňujú štandardné daňové zákony.

Náš pohľad

Bude mať vystúpenie Británie z EU nejaký negatívny dopad na podnikanie  prostredníctvom LTD? Jednoznačne nie.

Ľahké cezhraničné podnikanie stojí na niekoľkých základných, hlavných a medzištátnych pilieroch, medzi hlavné patrí:
- Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (chráni dane)
- Zmluva o ochrane investícii (chráni majetok).

Tieto zmluvy nemajú s Brexitom súvislosť. SR ich má po celom svete uzatvorené desiatky vrátane mnohých neeuropských krajín.

Kladné referendum o vystúpení Británie z EU neznamená okamžitý odchod. Vystúpenie z EU je zložitá procedúra na základe článku 50 Lisabonské zmluvy a bude trvať min. 2-3 roky. V tomto období bude Británia, ale i EU, vyjednávať o nových vzťahoch. Ekonomiky sú vzájomne natoľko prepojené, že nieje ani možné budovať akékoľvek colné bariéry. Ako príklad si uveďme automobilový priemysel. Britské autá majú odbyt v EU. Clom by zdraželi a možno by boli nepredajné. Lenže britské autá majú mnoho subdodávok  z EU a odvetné britské opatrenie by zas zdraželo dovoz komponentov do UK. Tým by si EU dala vlastný gól, pretože by paradoxne zlikvidovala pracovné miesta EU subdodávateľov.

V záujme Británie i EU je teda zachovanie maximálnej ekonomickej integrácie. Aby Británia zostala buď v Európskom hospodárskom priestore  (ako Švajčiarsko, Nórsko, Island) alebo viac pravdepodobné,  aby si osvojila postavenie Turecka. Turecko má vedľa  fungujúcej colnej únie s EU podpísanú dohodu o voľnom obchode s Európskym spoločenstvom voľného obchodu (EFTA). Hospodársky teda neexistujú žiadne bariéry. Ekonomicky a politicky si ale Turecko môže relatívne robiť čo chce. To je aktuálne docela evidentné.

BREXIT teda poskytuje šancu. Šancu na vymazanie nezmyselných byrokratických regulátorov, ktoré EU generuje. Predseda Európského parlamentu Martin Schulz okrem iného dňa 24.6.2016 v rozhovore pre televíziu ZDF uviedol, že „EU pôjde ďalej bez Veľkej Británie. Mrzí ho, že Európa bude musieť postupovať sama v takej otázke ako boj proti hospodárskej kriminalite ….“. To je dôkazom, že Británia nebude zdieľať európske postupy. Unijnú výmenu dát a vynucovanie sankcií medzi štátnymi a vládnymi úradmi. Británia nebude tlačená k viac transparentnosti firiem. Britské firmy budú jednoznačnými víťazmi vo svete rastúcich komplikácií  vo vnútri  EU a komplikovaním  života firiem vo všetkých ohľadoch. Nebude nútená akceptovať celú radu regulačných, kontrolných či sankčných mechanizmov.

Ak bola dosiaľ firma v Anglicku najvýhodnejší podnikateľský inštrument, tak za niekoľko rokov, po skutočnom Brexite bude možno jediný slobodne fungujúci podnikateľský subjekt.

Preto BREXIT vítame.