Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


BREXIT VÍTAME!

Čo sa mení po 1. januári 2021?

Dňa 01.01.2021

UK opustila jednotný európsky trh. Od 1. januára 2020 je tak treťou krajinou. Ak vozíte tovar medzi UK a EÚ tak prebiehajú štandardné colné procedúry. Tovar prevážaný v rámci EÚ alebo dovážaný do EÚ z tretích krajín (napr. Čína), nepodlieha žiadnej zmene režimu.

Pri dodaní služieb do EÚ z UK na účely DPH zostáva problematika viac menej bez zmien s tým, že sa prijaté plnenie platcu vykazuje trochu inak (záležitosť SK účtovníka).

Ak prevádzkujete veľký online obchod so sídlom vo Veľkej Británii poskytujúce digitálne služby (online trhovisko, online vyhľadávače, cloudové služby) v EÚ, menujte zástupcu v EÚ.

U pobočiek je nutné novo vkladať účtovnú uzávierku do Zbierky listín.

Od 1. januára 2021 možno nebudete môcť držať, registrovať alebo obnovovať domény .eu.

Daňovo oslobodené naďalej zostávajú príjmy z podielu na zisku (dividendy), vyplácané slovenskou dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti. To isté platí aj pre zdanenie ziskov zo scudzenia majetku (akcií, podielov), tj. predajov alebo prevodov majetku, ktoré sa môžu zdaniť len v štáte, v ktorom je scudziteľ (prevodca, ktorý stráca vlastníctvo veci) rezidentom.

Obchodovanie s EÚ je inak bez zmien, platí Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a ochrane investícií.

Zhrnutie

Bude mať vystúpenie Británie z EU nejaký negatívny dopad na podnikanie  prostredníctvom LTD? Jednoznačne nie.

Ľahké cezhraničné podnikanie stojí na niekoľkých základných, hlavných a medzištátnych pilieroch, medzi hlavné patrí:
- Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (chráni dane)
- Zmluva o ochrane investícii (chráni majetok).

Tieto zmluvy nemajú s Brexitom súvislosť. SR ich má po celom svete uzatvorené desiatky vrátane mnohých neeuropských krajín.

Presun kapitálu je týmto garantovaný.