Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Firmu mám, čo ďalej?

Využívanie britskej spoločnosti nie je bez pravidiel. Je preto potrebné vyvarovať sa hrubých chýb, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k pokutám alebo trestno-právnemu postihu. Medzi tie najhrubšie chyby patrí podávanie nulového účtovníctva  pri podnikaní zahraničnou organizačnou zložkou. Organizačná zložka nie je samostatná firma, ale časť Limited.

Spoločnosť Form Online poskytuje kompletný servis formou výberu jednotlivých potrebných služieb. Neponúkame žiadne povinné balíčky.

Jednotlivé služby predstavujú:

 • založenie spoločnosti
 • povinnú  registráciu na FÚ
 • poskytovanie sídla
 • administratívnu správu, sekretárske služby
 • preposielanie úradnej aj obchodnej pošty
 • obsiahle podnikateľské a daňové školenie (iba pre našich klientov)
 • podrobné informovanie o zákonných možnostiach použitia Limited so zdôraznením zákonných hraníc (iba pre našich klientov)
 • vedenie účtovníctva a podávanie DP

Súvisiace informácie:
Účtovníctvo a dane

Ako fungovať?

Čo musím

 • viesť sídlo spoločnosti a účtovníctvo a podávať ročné hlásenia štátu

Čo môžem

 • podnikať v SR bez organizačnej zložky
 • mať IČO i DIČ, mať vlastného slovenského účtovníka
 • mať všetky bankové účty v SR
 • byť štatutárnym orgánom aj s prípadným obmedzením zo strany slovenských úradov
 • vlastniť podiely v slovenských spoločnostiach a s Limited nepodnikať
 • zvoliť v SR už obsadený názov

Čo nemusím

 • cestovať do Británie
 • platiť za notára
 • byť registrovaný k DPH v Británii
 • mať bankový účet v Británii
 • ručiť za spoločnosť
 • platiť sociálne poistenie z príjmu  pravidelne vyplácaného vlastníkovi spoločnosti

Čo nesmiem

 • ignorovať pokyny britských úradov (k vybaveniu stačí spolupracovať so sekretárom spoločnosti)