Rýchle linky

Britské ready-made
spoločnosti k predaji

Aktuálny zoznam

Poriadame

informačné semináre


Sídlo spoločnosti

Nami poskytované sídlo je reálne fungujúca vlastná kancelária, ktorá je personálne obsadená v obvyklých pracovných časoch a je vybavená štandardným kancelárskym zázemím.

V žiadnom prípade sa nejedná o  virtuálnu, neexistujúcu kanceláriu na báze PO boxových schránok známych napr. z pošty alebo banky.

Použitie PO boxovej adresy je zo zákona neprípustné, pretože spoločnosť tu musí viesť zákonné záznamy k inšpekcii.

Adresa kancelárie teda musí byť fyzické miesto ku kontrole dokumentov! Výslovne je zo zákona vylúčená adresa, kde sú poskytované virtuálne (neexistujúce) kanceláie PO Boxovými „schránkovými“ firmami.

Pokiaľ spoločnosť nesplní toto nariadenie, spoločnosť i každý jej konateľ (officer) je vinnný spáchaním trestného činu a podlieha (vysokej) pokute:

If the company fails to comply with the notice, the company and every officer is guilty of an offence and liable on conviction to a fine.