Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Limited a organizační struktura

chessDíky minimální byrokracii je vznik Limited levný, jednoduchý, rychlý a plynulý. K založení společnosti je potřeba minimálně 1 fyzická osoba do funkce ředitele, což je minimální zákonný požadavek k založení Limited. Společnosti mají dále pozici sekretáře, kterou zastává 1 fyzická nebo právnická osoba. Kromě toho je třeba shareholder, což odpovídá českému akcionáři. Shareholder může být zároveň ředitelem.

Kdo nemůže být ředitelem?

Ředitelem společnosti nemůže být ten, kdo:

  • byl dříve diskvalifikován k funkci ředitele
  • nevyrovnal pohledávky při řízeném bankrotu jiné LTD
  • je mladší 16 let.

SHAREHOLDER (vlastník)

  • může být zároveň ředitel nebo sekretář
  • drží min. 1 akcii
  • je společník společnosti Limited

ŘEDITEL

  • zákonný zástupce společnosti
  • reprezentuje zájmy společnosti
  • řídí společnost
  • i právnická osoba

SEKRETÁŘ

 

AKTUÁLNĚ: Poskytnutí servisní adresy fyzické osobě:

Servisní adresa je adresa poštovní. V žádném případě se nejedná o poskytnutí trvalého pobytu nebo podobné služby vázající se na bydliště, v Čechách např. poskytnutí úřední adresy na MÚ. Jedná se v podstatě pouze o PO Boxovou službu přeposílání pošty. Adresu nelze využívat jako úřední bydliště.