Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Objednání společnosti

Pro objednání společnosti budete potřebovat následující informace:

 • Jméno společnosti a volba sídla (Manchester, Londýn
 • Informace o ředitelích (případně skrytých ředitelích)
 • Množství upsaného akciového kapitálu a informace o vlastnících (případně skrytých vlastnících)

V případě objednání pobočky

 • Jméno pobočky
 • Předmět podnikání
 • Případně odpovědného zástupce pro koncese, vázané a řemeslné živnosti
 • Informace o vedoucím pobočky (případně skrytém vedoucím)
 • Sídlo pobočky

Srovnání cena / poskytnuté plnění

Založení společnosti sestává nejen ze samotného aktu založení, ale i z dalších dílčích úkonů, které je nutné do celkové ceny založení společnosti promítnout. Jedná se zejména o:

 • povinnou registraci u FÚ
 • pořízení výpisu z OR, ověření Apostilou,
 • zákonné registry,
 • tištěnou Zakladatelskou a společenskou smlouvu,
 • tištěné rozhodnutí valné hromady, příslušné tiskopisy, rozdělení akcií, zákonné usnesení,  originál akciové certifikáty,
 • různé typy britských faktur dle statutu společnosti.

Do poskytnutých plnění patří i poskytnuté odborné znalosti a odborná podpora / vedení při použití společnosti. Jak je patrné z těchto stránek, naše rozsáhlé know-how poskytujeme částečně zdarma i na tomto webu, abychom demonstrovali naši odbornou vybavenost a zdarma upozornili na fatální omyly.

V rámci objednané společnosti poskytujeme automaticky zdarma sumarizaci postupů a souvisejících zákonů na CD, kde jsou naše informace podložené konkrétními paragrafy nebo zákony. 

Všechny naše výstupy jsou připraveny vysokoškolsky vzdělanými odborníky v oboru mezinárodních hospodářských vztahů na britských, německých a českých univerzitách / vysokých školách.

Další užitečné informace
Volba jména
Registrace ke korporátní dani