Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Komanditní společnost nebo odštěpný závod

 Komanditní společnost je osobní společnost. Nese v sobě prvky odštěpného závodu i společnosti SRO. 

VZÁJEMNÉ SROVNÁNÍ

 • Limited tvoří základ komanditní společnosti; je zřizovatelem pobočky

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

 • česká právnická osoba
 • má právní subjektivitu tj. práva a povinnosti
 • zdaňuje s LTD
 • má min. dva společníky, jeden je LTD
 • ruší se jako každá právnická osoba

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (POBOČKA)

 • není právnická osoba
 • nemá vlastní subjektivitu
 • daní LTD podle mezin. pravidel
 • nemá vlastní společníky/akcionáře
 • nelze ji zabavit, obstavit apod.
 • ruší se relativně snadno

Výhody a nevýhody odštěpného závodu oproti komanditní společnosti

- snadnější založení a hlavně zrušení
- zřizuje ji jen LTD, není potřeba druhý účastník (komanditista)
- založena podle cizího i českého práva
- je trvale "jednou nohou" mimo ČR, nelze proti ní snadno postupovat
- nesamostatná, proto zdanění jen jako LTD, české daňové zákony platí omezeně
- nelze ji žalovat, zabavit, obstavit
- vedoucí odštěpného závodu nemusí splňovat požadavky na jednatele
- nevztahuje se na ni evidence skutečných majitelů
- od června 2021 možnost zápisu podnikání jako všeobecná komerční společnost v předmětu podnikání v OR.

- nemá právní subjektivitu, nemůže sama konat, vždy spolu s LTD
- LTD může mít prakticky jen jeden odštěpný závod
- nemůže provozovat mezinárodní kamionovou dopravu nad 3,5t

Výhody a nevýhody komanditní společnosti oproti odštěpnému závodu

- standardní česká právnická osoba se všemi právy ale i povinnostmi
- zcela podřízena českému právu
- dvě a více LTD mohou sdílet jednu komanditní společnost
- LTD může založit nebo se podílet na mnoha komanditních společnostech
- kromě zdanění podléhá zcela českému právu
- daleko větší povědomí

- musí ji založit spolu s LTD ještě jedna osoba
- lze ji žalovat
- těžko se ruší
- vztahuje se na ni evidence skutečných majitelů
- daňově je více na očích a díky českému původu více "na ráně"
- od června 2021 zákaz zápisu definice volné živnosti v předmětu podnikání do OR (Usnesení NS č.j. 27 Cdo 3549/2020)

Kdy použít odštěpný závod a kdy komanditní společnost 

Komanditní společnost dává smysl tehdy, kdy podnikání potřebuje české nebo EU subvence nebo u provozování mezinárodní kamionové dopravy nad 3,5t. 

V ostatních případech má díky svému zahraničnímu původu a menší uchopitelnosti českými úřady jednoznačně přednost odštěpný závod.