Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Komanditní společnost

Potřebujete nutně českou právnickou osobu, kterou zcela určitě nemůže nahradit český odštěpný závod? Alternativou českého SRO je v takovém případě komanditní společnost.

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

  • Limited tvoří základ komanditní společnosti

SPOLEČNÍK (KOMANDITISTA)

  • je zapsán do obchodního rejstříku jako spolumajitel
  • spolumajitel
  • příjemce zisku po zdanění

HLAVNÍ SPOLEČNÍK (KOMPLEMENTÁŘ)

  • statutár (LTD)
  • spolumajitel
  • příjemce zisku před zdaněním

Ve spojení s firmou v Anglii vzniká standardní česká právnická osoba. LTD plní hlavního společníka (komplementáře) a statutárního orgánu a její jméno je uvedeno v názvu firmy:

Např. My company Limited & spol. k.s. (My company Limited & co. kom.spol.)

Komanditní společnost musí mít alespoň
- jednoho hlavního společníka (komplementáře) a
- jednoho běžného společníka (komanditistu).

Postavení hlavního společníka (komplementáře) odpovídá součtu jednatele a společníka SRO, postavení společníka (komanditisty) komanditní společnosti odpovídá zhruba společníkovi SRO.

Pouze LTD jako hlavní společník ručí za dluhy společnosti bez omezení.

Běžný společník (komanditista) splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, po vzniku své účasti ve společnosti. Minimální výše vkladu není omezena.