Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Komanditní společnost a daně

Komanditní společnost vede standartní účetnictví jako každá jiná česká právnická osoba. Rozdíl oproti společnosti SRO spočívá ve způsobu zdanění. Zatímco účetní zisk SRO je přímým podkladem pro zjištění zdanitelného zisku SRO, u komanditní společnosti se zisk a ztráta se dělí mezi komanditní společnost a britskou LTD v pozici komplementáře. Poměr dělení má svoje zákonitosti, podrobnější informace jsou k dispozici našim klientům.

Ta část zisku, která připadla komanditní společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty (odpovídá společník u SRO) v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

Protože je ale britská LTD zároveň neomezeným daňovým poplatníkem z daně z příjmu v UK, ale jen omezeným daňovým poplatníkem v ČR, může mít do určité míry prospěch z mezinárodních smluv, které mají zákonnou přednost před českým ZDP (§37).

Základní informace k daňové problematice lze proto čerpat z odštěpného závodu (pobočky v ČR).