Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


        V této sekci

Výhody LTD

Časový rozvrh založení LTD

VÝHODY

Vše co může a umí s.r.o., může a umí také odštěpný závod (dříve organizační složka)/pobočka LTD. Zdaleka ne vše co může a umí odštěpný závod/pobočka LTD, může a umí s.r.o. Např. odštěpný závod může danit sazbou 15%.

Již samotná existence firmy v Anglii přináší nějaké výhody, důležité však je správné používání.

LTD:
- nemá datovou schránku
- daňová kontrola je jen 9 měsíců při podání DP v řádném termínu
- rozumně zdůvodnitelné náklady jsou akceptovány

big_checkSpolečnost  Limited je založena

 • bez notáře
 • během několika hodin
 • zdarma (pouze za zřízení sídla a sekretářských služeb na 1 rok)
 • bez omezení předmětu podnikání živnostmi

Společnost Limited může

 • používat Švarc systém
 • mít české IČO a DIČ
 • být jediným společníkem a jednatelem v českých společnostech (LTD. je akciová společnost)
 • platit daně v UK
 • vyplácet dividendy kdykoliv
 • být daňově kontrolována jen 9 měsíců po podání DP
 • řídit osoba s omezením práva jednat za společnost v ČR
 • fakturovat bez DPH

Společnost Limited má

 • znalost právní formy spol. ve světě
 • min. základní kapitál 1 GBP
 • ručení společníků je omezeno pouze na majetek společnosti, při likvidaci je soukromý majetek nedotčen

Ostatní

 • jednatel neručí celým svým majetkem (na rozdíl od českých společností po 1.1.2014)
 • OS nelze za určitých okolností doměřit daň.

Velká Británie je země s vysokým kreditem. Podnikatelskému prostředí je velice přátelská. Benevolentním přístupem britských úřadů ve srovnání s Českou republikou ji lze považovat za podnikatelský a daňový ráj. A to nejenom v nadsázce, ale i ve skutečnosti. Ve spojení se společností ze zemí bez nutnosti vést účetnictví (offshore), lze citlivým přístupem zdanitelný zisk LTD (pobočky) redukovat na 10% srovnatelné české společnosti.

Další užitečné informace
Firmu mám, co dál?