Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Daňová sazba

Sazba pro malé zisky (společnosti se zdanitelným ziskem do 50.000 liber) je aktuálně 19 %.
Hlavní sazba (společnosti se ziskem nad 250.000 liber) je stanovena na 25 %.
Pro zisky mezi 50.000 a 250.000 GBP daňová sazba rovnoměrně roste. Například, pro 150.000 liber činí 22%.

Negativní daň (Daňová ztráta)
Jestliže dosáhne LTD ztráty, může si vybrat, zda
- ji přenese zpět oproti zisku předchozího období anebo
- ji převede do budoucího období proti budoucím výnosům.

Při přenosu proti předchozím ziskům má společnost nárok na refundaci daně až do výše její úhrady, při převodu proti budoucím ziskům snižuje budoucí zdanitelný zisk.
Např.
daňová povinnost v roce 1: 1.000 liber
daňová ztráta v roce 2: -750 liber
FÚ vrací v roce 2 částku 750 liber + úroky.

Na rozdíl od ČR se není nutné ztráty obávat. Společnost může být ve ztrátě třeba i 5 let za sebou, dokud to má reálnou podstatu a nenese to znaky nezákonných transakcí. Zásadní je, aby s účetnictvím byl srozuměn účetní, který za správnost ručí a potom to není problém.


Odštěpný závod

Daňová sazba českého odštěpného závodu může být 15%, pokud společnost zvolí způsob zdanění podle mezinárodního práva (§ 37 zákona o dani z příjmů a v § 5 Daňového řádu):

Mezinárodní smlouva, která byla schválená, ratifikovaná a vyhlášená, má přednost před českým zákonem (tzv. zákonná prioritní doložka). Taková smlouva se pak stává českým zákonem a je vyhlášená ve Sbírce zákonů.

S Klienty, kterým spravujeme společnost a založili jsme i český odštěpný závod, tento způsob zdanění řešíme v rámci vnitropodnikového účetnictví (na stránce dole).