Rychlé odkazy

Britské ready-made
společnosti k prodeji

Aktuální seznam

Pořádáme

Informační semináře


Daňová sazba

Daňová sazba společností je od 1.4.2017 stanovena na 19% a od 1.4.2020 jen na 17%.

Negativní daň (Daňová ztráta)
Jestliže dosáhne LTD ztráty, může si vybrat, zda
- ji přenese zpět oproti zisku předchozího období anebo
- ji převede do budoucího období proti budoucím výnosům.

Při přenosu proti předchozím ziskům má společnost nárok na refundaci daně až do výše její úhrady, při převodu proti budoucím ziskům snižuje budoucí zdanitelný zisk.
Např.
daňová povinnost v roce 1: 1.000 liber
daňová ztráta v roce 2: -750 liber
FÚ vrací v roce 2 částku 750 liber + úroky.

Na rozdíl od ČR se není nutné ztráty obávat. Společnost může být ve ztrátě třeba i 5 let za sebou, dokud to má reálnou podstatu a nenese to znaky nezákonných transakcí. Zásadní je, aby s účetnictvím byl srozuměn účetní, který za správnost ručí a potom to není problém.